Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dieselavgaser ger snabbt inflammation i luftvägarna

Vid inandning av dieselavgaser aktiveras flera inflammatoriska signalvägar, vilket ger inflammation i luftvägarna redan efter en timmes exponering. Det visar Jamshid Pourazar i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet fredagen den 2 juni. Dieselavgaser både vid tomgång och i storstadstrafikliknande körning leder till uppreglering av biologiska mekanismer som leder till luftvägsinflammation hos friska försökspersoner. Förståelse av dessa mekanismer kan vara av stor betydelse för att öka kunskapen kring hur den dieselinducerade luftvägsinflammationen utvecklas. Den utgör även grunden till förståelsen av effekter av dieselavgaser hos känsliga individer, till exempel astmatiker, hjärt-kärlsjuka och personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kunskapen om de bakomliggande biologiska mekanismerna till dessa negativa hälsoeffekter har dock varit begränsad. Jamshid Pourazars avhandling syftar därför till att öka kunskapen kring de biologiska mekanismerna bakom luftvägseffekter av dieselavgaser hos friska individer. Studierna bygger på två serier av kammarexponeringar. I den ena serien exponerades försökspersoner under en timme för kontrollerade koncentrationer av utspädda dieselavgaser genererade under tomgångskörning. I den andra serien användes dieselavgaser genererade under körning i storstadstrafik. Partikelnivåerna motsvarade vad som återfinns i tät trafik. Bronkoskopiundersökningar med provtagning i luftvägarna genomfördes sex timmar efter exponering för filtrerad luft och dieselavgaser. Så kort exponering för dieselavgaser som en timme visade sig leda till en ökad produktion av en rad ämnen som ses vid inflammation (cytokiner) och uppreglering av ett speciellt mönster av signalvägar, som kartlagts i detalj. Dessa nyupptäckta signalvägar för dieseleffekter i luftvägarna är kopplade till luftvägsinflammation och ökad risk för allergisk sensibilisering, och utgör även en förklaringsmodell till ökad känslighet för luftföroreningar i partikelform hos astmatiker och allergiker. Det kan även bidra till att förklara varför personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan försämras av luftföroreningar. Fredagen den 2 juni försvarar Jamshid Pourazar, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, sin avhandling med titeln Activation of epithelial signal transduction pathways, cytokine production and airway inflammation following diesel exhaust exposure. Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal B (Rosa salen), 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är docent Anders Lindén, Invärtesmedicin, avdelningen Lungmedicin och allergi, Sahlgrenska akademin, Göteborg. För mer information, kontakta Jamshid Pourazar på e-post Jamshid.Pourazar@lung.umu.se, telefon 090-785 17 63 eller mobiltelefon 070-776 71 71.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.