Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EKG kan visa dödsrisken vid aortastenos

 Ett nytt sätt att bedöma risken för dödsfall vid aortastenos presenteras nu i tidskriften Journal of the American College of Cardiology. I den studie som ligger bakom rönen medverkar professor Kurt Boman, Umeå universitet.

Plötslig död är en fruktad komplikation hos patienter med aortastenos (en förträngning mellan vänster hjärtkammare och kroppspulsådern; aortan). I en stor internationell studie analyseras betydelsen av EKG-bilden och dess relation till plötslig död hos 1 542 patienter med icke symtomgivande aortastenos i Danmark. Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien och USA. De följdes i genomsnitt 4,3 år.

I fokus för uppmärksamheten står QRS-komplexet, den del av EKG-kurvan som beror på hjärtkamrarnas elektriska urladdning. Studien visar att ju bredare QRS-delen av kurvan var, dvs. ju längre tid den fasen varade, desto högre är risken för plötslig död. De patienter som hade en QRS på 100 millisekunder hade 5 gånger ökad risk för plötslig död jämfört med de som hade ett värde under 85 millisekunder.

I studien medverkar forskare i Köpenhamn och Gentofte, Danmark; Bergen och Oslo, Norge; Malmö och Skellefteå, Sverige; Bad Krozingen, Tyskland; New York, USA; och Manchester, Storbritannien.

För mer information, kontakta gärna professor Kurt Boman, Instiutitonen för folkhälsa och klinisk medicin, överläkare i medicin vid Skellefteå lasarett,
tel. 0910- 77 11 13
e-post kurt.boman@medicin.umu.se

Referens

AM Greve, E Gerdts, K Boman, C Gohlke-Baerwolf, A. Rossebø, RB Devereux, L Køber, S Ray, R Willenheimer, K Wachtell. Impact of QRS Duration and Morphology on the Risk of Sudden Cardiac Death in Asymptomatic Patients With Aortic Stenosis - The SEAS (Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis) Study.
Journal of the American College of Cardiology Vol. 59, No. 13, 2012
doi:10.1016/j.jacc.2011.12.020.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89