Gå direkt till innehåll
En bra början mot renare luft

Pressmeddelande -

En bra början mot renare luft

Ett första steg mot att minska utsläppen av ohälsosamma föreningar i vår miljö är att monitorera dem och bestämma deras härkomst. Resultatet i den avhandling som Lemthong Lathdavong försvarar vid Umeå universitet bidrar till den pågående utvecklingen av nya mättekniker för känslig detektion av molekyler i gasfas.

Det är av största vikt att minska påverkan från ohälsosamma emissioner i vår miljö. Ett ständigt närvarande hot är utsläpp av giftiga föreningar från olika typer av förbränningsprocesser, bland annat kväveföreningar Ett annat är utsläppen av växthusgaser. Detta kräver tillgång på detektionstekniker med tillräcklig känslighet, selektivitet, precision och noggrannhet.

Svepbar diodlaserabsorptionsspektrometri (TDLAS) och Faradaymodulerad spektrometri (FAMOS) är laserbaserade spektroskopiska detektionstekniker för detektion av ämnen såsom kväveoxid (NO) och kolmonoxid (CO) men även gastemperatur. Dessa tekniker syftar till att med laserljus av olika våglängd detektera molekyler på sina elektroniska eller fundamentala vibrationsövergångar.

Utgående från TDLAS har Lemthong Lathdavong utvecklat nya metoder för detektion av CO och temperatur i varma förbränningsgaser med högt vatteninnehåll. Han har visat att CO kan mätas med en robust diodlaser utvecklad för telekommunikationsändamål med en noggrannhet på <0,3 procent.

– Även temperatur kan mätas med samma typ av laser i ett enda lasersvep vilket gör metoden användbar inom industriella miljöer, säger Lemthong Lathdavong.

Han har vidareutvecklat TDLAS mot det ultravioletta området för känslig detektion av NO och dessutom bidragit till att vidareutveckla FAMOS-tekniken såväl teoretiskt som experimentellt för detektion av NO i samma våglängsintervall.

– Detta har aldrig gjorts tidigare! Med de nya teknikerna kan vi detektera NO ned till halter på miljarddelar, vilket är bättre än de flesta andra tekniker, säger Lemthong Lathdavong.

Hans arbete visar även att teknikerna har potential att utvecklas mot ännu högre känslighet.

Om disputationen:
Onsdagen den 8 juni försvarar Lemthong Lathdavong, institutionen för fysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Development of diode laser-based absorption and dispersion spectroscopic techniques for sensitive and selective detection of gaseous species and temperature. Svensk titel: Utveckling av diodlaserbaserade spektroskopiska absorptions- och dispersionstekniker för känslig och selektiv detektion av molekyler i gasform och temperatur. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal N420 i Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Jürgen Röpcke, Leibniz Institute for Plasma Science and technology, Greifswald, Germany.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43799

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lemthong Lathdavong
Tel. +46(0)90-786 66 58
E-post: lemthong.lath@physics.umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.