Gå direkt till innehåll
Ett LRIG-protein som påskyndar cancer

Pressmeddelande -

Ett LRIG-protein som påskyndar cancer

En nyupptäckt variant av det kroppsegna LRIG-proteinet, LRIG2, har rakt motsatt effekt som LRIG1 och stimulerar utvecklingen av hjärntumörer, visar Camilla Holmlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 28 maj.

Cancersjukdomar karaktäriseras av okontrollerad tillväxt hos kroppens celler. Celltillväxten regleras normalt av särskilda ämnen, s.k. tillväxtfaktorer, som har mottagarmolekyler, receptorer, på cellytorna. Förändringar i receptorerna som ökar signaleringen och därmed tillväxten är en vanlig bidragande orsak till tumörsjukdomar.

Forskare vid enheten för onkologens forskningslaboratorium har nyligen upptäckt ett kroppseget protein, LRIG1, som hämmar aktiviteten hos tillväxtfaktorreceptorer. I avhandlingen identifieras och beskrivs ytterligare ett LRIG-protein, LRIG2. Medan LRIG1 verkar kunna hämma tumörtillväxt visade det sig helt oväntat att LRIG2 tvärtom stimulerade tillväxten av en viss tumörtyp i hjärnans stödjeceller, oligodendrogliom. I linje med detta visade oligodendrogliompatienter med höga nivåer av LRIG2 i sin tumörvävnad kortare överlevnad än patienter med låga nivåer av samma ämne. Det sammanföll med att LRIG2 stimulerade signalering av PDGF-receptorer, en typ av tillväxtfaktorreceptorer som misstänks bidra till utveckling av olika hjärntumörer.

Sammantaget ökar resultaten i avhandlingen kunskaperna om de molekylära orsakerna till cancersjukdom och kan få betydelse för framtida behandlingar av t.ex. hjärntumörer.

Camilla Holmlund är uppväxt i Norsjö. Efter examen som molekylärbiolog vid Umeå universitet blev hon doktorand vid Inst. för strålningsvetenskaper, enheten för onkologi, där hon kan nås på
tel. 070-644 54 84
e-post camilla.holmlund@onkologi.umu.se

Fredagen den 28 maj försvarar Camilla Holmlund, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Identification and Investigations of Leucine-rich Repeats and Immunoglobulin-like Domains Protein-2 (LRIG2) - (Identifiering och studier av Leucine-rich Repeats and Immunoglobulin-like Domains Protein-2 (LRIG2)).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 244 (Lionssalen), by. 7, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Monica Nistér, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33784

Porträttbild

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.