Skip to main content

Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2020 13:46 CET

Frida Marklund, doktorand, Institutionen för estetiska ämnen Foto: Mikael Heinonen

Krav på mätbar kunskap och ett ökat fokus på betyg och individuell prestation i skolan försvårar arbetet med bildämnets långsiktiga mål. Detta framkommer i en ny avhandling av Frida Marklund vid Umeå universitet.

Studien undersöker vilka normer och värderingar som skapas och reproduceras i grundskolans bildundervisning och hur dessa påverkar elevers möjligheter att berätta om erfarenheter, åsikter och upplevelser i bild.

Att få berätta i bild syftar till att stärka elevens förmåga att både framställa bilder och kommunicera i bild, vilket i sin tur är tänkt att stödja elevens personliga utveckling.

– Resultatet visar att det är svårt och komplext att arbeta med ett sådant långsiktigt mål när en övergripande diskurs i skolan betonar nyttoaspekter och framhåller vikten av mätbar kunskap. Lärarna uppger att de nya kunskapskraven gör det svårare att arbeta på ett utforskande vis i bild, säger Frida Marklund.

I studien framkommer det att både lärare och elever reproducerar traditionella värderingar i bildarbetet, vilket bejakar tvådimensionella bildlösningar i framför allt teckning och måleri.

– ­Att lärarna bejakar traditionella tekniker och material tolkar jag både som en anpassning mot krav på mätbara kunskaper och som en form av motståndshandling – som ett sätt försvara långsamma bildframställningsprocesser och den handlingsburna kunskap som finns i ämnet.

Elevernas reproduktion kan i sin tur handla om en önskan att nå ett högre betyg. Exempelvis härmar de gärna exempelbilder. De kan även välja enkla motiv eller föredra material och tekniker som de redan behärskar och är trygga med.

Eleverna tenderar att ta fasta på konkreta och mätbara kunskapsmål, som att exempelvis uppvisa teknisk skicklighet, snarare än att de ska utveckla en kommunikativ förmåga som kan upplevas som ett mer abstrakt mål.

– Elevernas bilder uppvisar samtidigt en mångfald av motiv, teman och berättargrepp, vilket tyder på att bilduppgifterna medger individuella och personliga bildlösningar.

Avhandlingen Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning finns publicerad digitalt

Kontakt:

Frida Marklundfrida.marklund@umu.se, tel. 073-810 17 71

Pressbild

Om disputationen:

Fredag 17 januari försvarar Frida Marklund sin doktorsavhandling Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning.

Disputationen äger rum kl. 13.00-15.00, Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Ulla Lind, professor emerita, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konstfack, Stockholm

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.