Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EU-miljoner till bildteknik mot diabetes

Tredimensionella bilder av bukspottkörteln och insulincellerna är målet för ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som fått miljonanslag inom EU:s sjunde ramprogram.

Det är Ulf Ahlgrens forskargrupp vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) som har tilldelats 6.3 miljoner kr över 3,5 år. Deras forskning kommer bli en del av ett europeiskt konsortium med målet att utveckla nya metoder för icke invasiv screening av human betacellsmassa, dvs. metoder för att studera mängden insulinproducerande celler hos patienter som löper risk för - eller redan har utvecklat - diabetes. Endast indirekta metoder för detta är tillgängliga idag och intensiv forskning pågår kring möjligheterna att tidigt kunna spåra förändringar i betacellsmassan samt att kunna utvärdera behandlingseffekter.

Ulf Ahlgrens grupp har utvecklat nya metoder för att hos möss avbilda och mäta specifika proteiner och celler i bukspottkörteln, bland dem insulincellerna. Tekniken, s.k. optisk projektionstomografi, är ett slags tredimensionell fotografering med vanligt, synligt ljus.

Nu kommer Umeåforskarna att inom ramen för EU-projektet bl.a. att studera funktionen hos nyutvecklade markörer avsedda att användas för att direkt kunna studera mängden insulinceller hos patienter. Tillsammans med nyligen erhållna medel från Kempestiftelserna ger anslaget ett viktigt bidrag till såväl "imaging"- som diabetesforskningen vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna docent Ulf Ahlgren, UCMM,
tel. 090-785 44 34, e-post ulf.ahlgren@ucmm.umu.se

Porträtt och exempel på gruppens forskningsbilder finns på
www.ucmm.umu.se/research/ulf/

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.