Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Få med förtur återanställs – och färre kan det bli!

Trots att det finns regler om företrädesrätt blir få arbetstagare återanställda, och enligt arbetsgivarna beror det på otillräcklig kompetens. Umeåforskaren Carin Ulander-Wänman menar att det rättsliga skyddet för arbetstagarna kan försvagas ännu mer framöver.

Carin Ulander-Wänman vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt företrädesrättsreglernas innehåll, hur reglerna fungerar i praktiken och hur framtiden ser ut på området. Hon menar att företrädesberättigade arbetstagare har en svag rättslig position, och är underordnade både arbetsgivarens och den fackliga organisationens prioriteringar och beslut.

En arbetstagare som förlorat sitt arbete på grund av arbetsbrist ska vanligtvis få företräde till ny anställning hos den tidigare arbetsgivaren. Reglerna utgör en av hörnpelarna i Lagen om anställningsskydd. Resultaten i avhandlingen visar att få arbetstagare med företrädesrätt blir återanställda, och enligt arbetsgivarna beror det oftast på att arbetstagaren har otillräckliga kvalifikationer.

Arbetsgivare är i princip skyldiga att erbjuda anställda kompetensutveckling, men den enskilde arbetstagaren kan inte kräva kompetensutveckling av en viss omfattning, med en viss inriktning eller på en viss nivå. De flesta arbetsgivare anser att bestämmelserna om företrädesrätt utgör ett hinder för flexibilitet och rekrytering av önskad kompetens i företagen.

Enligt Carin Ulander-Wänman pågår ett skifte i synsätt inom EU när det gäller arbetstagarnas anställningstrygghet. Tryggheten för anställda handlar inte längre om livslånga anställningar hos en arbetsgivare, utan kan nås genom att arbetstagare blir mer anpassningsbara vid förändringar.

En av slutsatserna i avhandlingen är enligt Carin Ulander-Wänman att om det finns en politisk ambition att skydda etablerade arbetstagares anställningsbarhet, måste det ske förändringar eller kompletteringar i juridiken i syfte att stärka den enskilde arbetstagarens position.

Fredagen den 30 maj försvarar Carin Ulander-Wänman, Juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Företrädesrätt till återanställning. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal S 205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet.

För mer information, kontakta:

Carin Ulander-Wänman
Juridiska institutionen
Umeå universitet
090-786 71 15, 070-370 56 86
carin.wanman@jus.umu.se


Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1643〈=sv.

Camilla Nilsson, Informatör
E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se
Tel: 090-786 62 28

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.