Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler internationella studenter får chans att studera folkhälsa

Familjen Erling-Perssons stiftelse har beviljat 10 miljoner kronor i stöd till Umeå universitets masterprogram i folkhälsovetenskap. Tack vare detta kommer 14 internationella studenter varje år under fem år att få stipendier som täcker studieavgifterna.

När Sverige införde studieavgifter för studenter utanför EU/EES-området minskade antalet internationella studenter kraftigt i hela landet. Detta slog hårt mot utbildningsprogrammen i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet som rekryterat många studenter från Afrika, Asien och Latinamerika, länder där det ofta finns brist på välutbildad arbetskraft inom området. Professor Lars Weinehall är enhetschef vid epidemiologi och global hälsa.
– Donationen från Familjen Erling-Perssons stiftelse ger nya möjligheter. Vår utbildning är global och framför allt inriktad på att rekrytera studenter från låg- och medelinkomstländer. Deras erfarenheter stärker kvaliteten på utbildningen och skapar en mångsidig studiemiljö. När Sverige 2011 införde terminsavgifter för utomeuropiska studenter minskade antalet sökande från dessa länder med 90 procent.
– Tack vare denna nya donation får vi nya möjligheter att anta studenter från just de länder där behoven av hälsoinsatser är störst. Vi vet att dessa färdigutbildade studenter mycket aktivt bidrar till en positiv hälsoutveckling i sina hemländer, där problem med infektionssjukdomar, barn- och mödradödlighet och kroniska sjukdomar är stora hälsohot, säger Lars Weinehall.

Umeå universitet erbjuder både ett ettårigt magisterprogram och ett tvåårigt masterprogram i f0lkhälsovetenskap på engelska. I år var masterutbildningen i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet den enda i Sverige som fick det högsta omdömet mycket hög kvalitet av Högskoleverket. Utbildningen är nära sammankopplad med Umeå universitets starka forskningsmiljö Global hälsa.
– Vi har en rad forskningssamarbeten med universitet i låginkomstländer, och även med Världshälsoorganisationen WHO. En del av masterstudenterna fortsätter också som doktorander i forskningsprojekt, berättar Lars Weinehall.

Utbildningen förbereder studenterna för en internationell arbetsmarknad inom hälso- och sjukvård, biståndsarbete, forskning och offentlig förvaltning.
– För Umeå universitet är det väldigt angeläget att även fortsättningsvis attrahera studenter från hela världen för att stärka utbildningens kvalitet. Masterutbildningen i folkhälsovetenskap är högt prioriterad. Därför är detta ett mycket glädjande besked, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning.

Läs mer om masterprogrammet i folkhälsovetenskap

För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Weinehall, enhetschef för epidemiologi och global hälsa
Telefon: 070-564 46 52
E-post: lars.weinehall@epiph.umu.se

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet
Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Bara drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Trots sin storlek och sin internationella atmosfär är allt nära här. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt forskningscentrum.