Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förutsägande faktorer vid leukemi hos barn funna

Förekomsten av kärl och graden av bindvävsinlagring i benmärgen hos barn med akut lymfatisk leukemi förutsäger behandlingsbarhet och prognos. Det visar Ulrika Norén Nyström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 30 maj.

Avhandlingen handlar om akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn, en tumörsjukdom som uppstår i benmärgen. Ulrika Norén Nyström har undersökt faktorer runt omkring leukemicellerna i benmärgen, dvs. där tumörcellerna interagerar med den omkringliggande vävnaden. Fynden visar att förekomst av kärl och grad av bindvävsinlagring (fibros) är relaterade till egenskaper och genetiska förändringar hos leukemicellerna. Kärlförekomst verkar dessutom kunna påverka tumörcellernas känslighet för cellgifter vid diagnos. Fibrosgrad är relaterat till svaret på given behandling och både kärlförekomst och fibrosgrad är associerat med utfall av behandlingen i specifika undergrupper av barn med ALL.

Behandlingen av barn med ALL är riskfaktoranpassad. Detta innebär att faktorer som är relaterade till barnet eller leukemicellerna avgör vilken sorts behandling som ges, dvs. mer eller mindre intensiv cellgiftsbehandling. Resultaten visar att kärlförekomst och grad av bindvävsinlagring i benmärgen vid diagnos eventuellt kan användas som faktorer som styr val av behandling, men detta måste bekräftas i ytterligare undersökningar. Studierna betonar betydelsen av vävnaden runt omkring leukemicellerna vid akut leukemi och nödvändigheten av utvidgad användning av benmärgsbiopsi vid diagnos.

Varje år insjuknar i Sverige mellan 75 och 85 barn i akut lymfatisk leukemi (ALL). Lyckligtvis har de flesta av dessa en god prognos - drygt 80 % överlever. Fortfarande dör dock 15-20% av alla drabbade barn av sjukdomen. Bland dessa finns barn som vid diagnos inte uppvisar någon känd riskfaktor för svårbehandlad sjukdom.

Ulrika Norén Nyström är född och uppvuxen i Glommersträsk, Arvidsjaur kommun. Hon nås på e-post ulrika.norennystrom@pediatri.umu.se eller mobiltelefon 070-637 81 08. En högupplöst bild av henne finns att ladda ned från http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Fredagen den 30 maj försvarar Ulrika Norén Nyström, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, sin avhandling med titeln Vascular density and bone marrow fibrosis in childhood acute lymphoblastic leukemia. Svensk titel: Kärldensitet och fibros i benmärgen hos barn med akut lymfatisk leukemi.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal Betula, NB, byggnad 6M, NUS. Fakultetsopponent är docent Henrik Schrøder, Århus universitet, Børneafdelingen Århus universitetshospital, Danmark.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1642〈=sv.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.