Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare i Umeå och Luleå påvisar genetisk orsak till typ 2-diabetes

En forskargrupp i Umeå och Luleå har påvisat ett genområde som bidrar till ökad risk för att insjukna i typ 2-diabetes. Fynden, som publiceras i tidskriften Diabetes den 1 juni, ger ökad förståelse för vilka gener som kan förklara den starka ansamlingen av typ 2-diabetes i vissa familjer. Typ 2-diabetes, även känd som åldersdiabetes, är en mycket vanlig sjukdom i Sverige med drygt 300 000 drabbade individer. En stark ärftlighet med ansamling i vissa familjer är väl känd. Försöken att identifiera de ansvariga generna har lett till att en stor mängd gener föreslagits spela roll, men endast några enstaka gener har visat sig ha samband med sjukdomen i flera av varandra oberoende befolkningsstudier, s.k. replikation. I tidskriften Diabetes visar en forskargrupp under ledning av professor Dan Holmberg vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet och docent Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby sjukhus i Luleå, att norrbottniska familjer med typ 2-diabetes i hög grad visar samband med ett genområde på kromosom 2. 59 familjer med 219 individer, varav 129 med typ 2-diabetes, genomgick en kartläggning av hela genomet varvid friska och drabbade individer skiljde sig markant åt avseende en region på kromosom 2. Tidigare kartläggningar av mexikanska indianer har funnit ett liknande samband och pekat ut variationer i genen för proteinet calpain 10 som den sannolika orsaken till ökad diabetesrisk. Vid undersökning av drygt 1 700 individer i Västerbotten, varav häften med diabetes typ 2, spelade dessa genvariationer dock ingen roll för diabetesrisken. Fynden talar för att en eller flera gener på kromosom 2 verkligen påverkar diabetesrisken. E. Einarsdottir, S. Mayans, K. Ruikka, SA. Escher, P. Lindgren, Å. Ågren, M. Eliasson, D. Holmberg. Linkage but not association of calpain-10 to type 2 diabetes replicated in northern Sweden. Diabetes Vol. 55, No. 6, 2006. För mer information, kontakta professor Dan Holmberg vid Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik på telefon 090-785 27 02, mobiltelefon 070-634 16 89 eller e-post dan.holmberg@medbio.umu.se.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.