Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare prisas av Kungl. Skytteanska samfundet

Michael Henein tilldelas ”Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet” för sin forskning om den i Lund utvecklade ekotekniken för studier av hjärtat och andra organ. På ett enkelt och säkert sätt används mitraklaffplanets rörelse som ett mått på vänster kammares allmänna rörelseförmåga.

Eftersom hjärtsvikt är en våra vanligaste dödsorsaker och rätt behandling avsevärt kan förlänga och förbättra livet är en korrekt bedömning av vänster kammares pumpförmåga central inom hjärtsjukvården. Michael Henein har mycket framgångsrikt utvecklat hjärtekoforskningen i Umeå. Prissumman är 150.000 kronor.

Skytteanska samfundet har dessutom beslutat utdela sex priser på 30.000 kronor vardera till yngre, välförtjänta forskare vid de norrländska universiteten. Priserna kommer att utdelas vid universitetens högtidsdagar. Pristagarna är:

Vid Umeå universitet:

- humanistiska fakulteten, fil. dr Jenny Eklöf, institutionen för idé och - samhällsstudier

- medicinska fakulteten, med. dr Patrik Danielson, institutionen för integrativ medicinsk biologi/
anatomi

- samhällsvetenskapliga fakulteten, professor Joakim Wincent, Handelshögskolan

- teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, fil. dr Petter Holme, institutionen för fysik

Vid Luleå tekniska universitet:

- teknikvetenskapliga fakulteten, fil.dr Andreas Almqvist, maskinelement

Vid Mittuniversitetet:

-
fil. dr Catrin Johansson, institutionen för informationsteknologi och medier

Också till den mest välförtjänta avgångseleven vid Konsthögskolan vid Umeå universitet Fredrik Nyberg, och den mest välförtjänta avgångseleven vid Musikhögskolan i Piteå, dirigenten Markus Jonsson utdelas priser på vardera 30.000 kronor.

 

 

 

 

 

 

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.