Gå direkt till innehåll
Professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet. Foto: Elin Berge.
Professor Åsa Gunnarsson, Umeå universitet. Foto: Elin Berge.

Pressmeddelande -

Forskning från Umeå skapar mer jämställda skatter i Europa

Europaparlamentet röstade nyligen igenom ett förslag som uppmanar alla EU:s medlemsländer att reformera sina skattesystem. Målet är att skattesystemen ska hjälpa till att skapa större ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor. Beslutet baseras till stor del på forskning från Umeå universitet.

I en forskningsrapport från 2017 kunde Umeåforskarna Åsa Gunnarsson och Ulrike Spangenberg, tillsammans med Margit Schratzenstaller från det österrikiska forskningsinstitutet WIFO, visa hur europeiska skattesystem idag skapar större ekonomisk ojämlikhet mellan män och kvinnor. Både genom ny egen forskning, och genom en genomgång av forskningsfältet, har forskarna visat på hur europeiska skattesystem påverkar jämställdheten. 

- Skatteregler är utformade så att de ska vara könsneutrala, men i praktiken blir de diskriminerande på grund av att kvinnor och män har olika livsvillkor. Ett exempel på detta är konsekvenserna av att många europeiska länder tar ut en högre skatt på arbetsinkomster än kapitalinkomster. Eftersom europeiska kvinnor generellt sett saknar, eller har mycket låga, kapitalinkomster och högre andel av sin inkomst från arbete än män, så riskerar skattereglerna att förstärka den ekonomiska ojämställdheten, säger Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt vid Umeå universitet.

Forskningsrapporten har, tillsammans med annan forskning, nu fått Europaparlamentet att agera mot diskriminerande skatteregler. Det nya beslutet sätter press på medlemsländerna att de ska uppdatera sina skattesystem så att de blir mer jämställda.

Föreslår att sambeskattning tas bort

En av huvudpoängerna i forskningsrapporten från Umeå universitet var att visa vilken negativ påverkan sambeskattning har för jämställdhet. I länder med sambeskattning arbetar gifta kvinnor i lägre utsträckning, och är därför inte lika ekonomiskt självständiga som gifta kvinnor i länder som har individuell beskattning. Av de länder som idag är medlemmar av EU är det bara Sverige och Finland som inte har inslag av sambeskattning i sina skattesystem.

- När EU-kommissionen listar Europas stora utmaningar, är en av dessa hur man ska få kvinnor att arbeta i större utsträckning. Det är både en arbetsmarknadspolitisk och jämställdhetspolitisk fråga. Vår forskning visar, liksom tidigare forskning, att sambeskattning hindrar den person som tjänar mindre i ett parförhållande (den personen är oftast en kvinna) från att lönearbeta. EU-parlamentet uppmanar därför nu alla medlemsländer att gå över till individuella skattesystem, samtidigt som man bör introducera eller behålla ekonomiska bidrag kopplade till föräldraskap. Skattesystemen kan inte längre bygga på en idé om en stark familjeförsörjare vars inkomst delas lika inom familjen, och det är ett stort steg på vägen mot ekonomisk självständighet för kvinnor, fortsätter Åsa Gunnarsson.

För att försäkra sig om att skatter inte bidrar till en ökad ojämställdhet, rekommenderar nu EU-parlamentet att alla medlemsländer ska genomföra jämställdhetskontroller och utvärderingar av sina skattesystem.

Ladda ner forskningsrapporten: Gender equality and taxation in the European Union

Rapporten togs fram på begäran från EU-parlamentets utskott FEMM (Om kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män), och på uppdrag av Direktoratet för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor.

Se policybeslutet här

För mer information, kontakta gärna:
Åsa Gunnarsson, professor i skatterätt, Umeå universitet
Telefon: 090-786 5931
E-post: asa.gunnarsson@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Sara-Lena Brännström

Sara-Lena Brännström

Presskontakt Kommunikatör Teknik och naturvetenskap

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.