Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskningens Dag nu på söndag: ”På bettet hela livet – om odontologisk vetenskap i Umeå”

Tandläkarutbildningen, och därmed odontologiska institutionen vid Umeå universitet, fyller 50 år under 2006. Bl.a. därför ägnas årets upplaga av Forskningens Dag åt modern odontologisk vetenskap i Umeå under rubriken ”På bettet hela livet”. Det sker söndagen den 9 april kl. 12.00 i Aula Nordica. Programledare för evenemanget är Sveriges Televisions Sverker Olofsson. Programmet för Umeå-upplagan av dagen är som följer: 12.00 – 12.30 Kariesprevention hos barn – hur går det egentligen? Svante Twetman berättar om förebyggandet av hål i tänderna hos barn, och hur tandhälsan hos dem utvecklats de senaste decennierna. Behöver fluortanten aktiveras igen? Kontakt: Tel. 040–665 84 78; Mobil 070-245 62 31; e-post: svante.twetman@odont.umu.se 12.30 – 13.00 Sömntandställning mot snarkning och sömnapné Marie Marklund om hur sömntandställning kan motverka sömnstörningar, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra hälsorisker som följer med snarkning och sömnapné. Kontakt: Tel. 090-785 61 95; e-post: Marie.Marklund@odont.umu.se 13.00 – 13.30 Hur farligt är amalgamet? Anders Berglund berättar vad man vet om amalgamet i våra munnar och vilka hälsoeffekter det kan tänkas ha. Kontakt: Tel. 090-785 60 69; e-post: Anders.Berglund@odont.umu.se 13.30 – 14.00 Sätta tänderna i datorn – om virtuell radiologi Jan Ahlqvist beskriver hur utbildning i röntgen kan bedrivas utan att någon utsätts för strålning i onödan. Forskargruppen utvecklar och utvärderar radiografiska datorsimuleringar som kan underlätta och förbättra förståelsen av komplicerad anatomi och hur den kan återges med olika avbildningstekniker. Kontakt: Tel. 090-785 61 72; mobil 070-617 61 72; e-post: jan.ahlqvist@odont.umu.se 14.00 – 14.30 – Paus, kaffe med dopp 14.30 – 15.00 Whiplashskada – orsak till ätsvårigheter Per-Olof Eriksson berättar om varför nackskada kan försämra förmågan att gapa, bita, tugga och svälja. Lars-Eric Thornell redogör för sina erfarenheter som remitterande doktor. Kontakt: Tel. 090-785 60 80; e-post: per-olof.eriksson@odont.umu.se respektive tel. 090-786 51 42; e-post: Lars-Eric.Thornell@anatomy.umu.se 15.00 – 15.30 Det växer fast! – om tandimplantat och benbildning Maria Ransjö och Stefan Lundgren beskriver material och metoder för att skapa käkben så att tandimplantat kan växa fast i käkarna. Kontakt: Tel. 090-785 60 98 eller 090-785 62 00; e-post: maria.ransjo@odont.umu.se respektive tel. 090-785 61 10; mobil 070-346 33 55; e-post: Stefan.Lundgren@odont.umu.se 15.30 – ca 16.30 Frågestund och debatt Ledare: Medicine hedersdoktorn Sverker Olofsson Föredragshållarna Evenemanget, som börjar 12:00, avslutas med frågestund och paneldebatt med alla föredragshållarna under ledning av Sveriges Televisions Sverker Olofsson. Debatten, och därmed hela Forskningens Dag 2006, beräknas pågå till ca 16:30. Samtliga föredragshållare är forskare inom respektive område. Forskningens dag kommer även att genomföras i Luleå 23 april, då med något modifierat program. Lokalen är Aula Lärkan, Gymnasiebyn (Gamla Hermelinskolan), och starttiden är även där 12.00. Mer information om båda upplagorna återfinns på http://www.umu.se/medfak/forskning/forskningens_dag.html Under dagen kommer Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet att presenteras. För mer information om den, se http://www.umu.se/medfak/forskning/stiftelser.html Även årets Forskningens dag kommer att sammanfattas i bokform. Information om tidigare arrangemang (varje år sedan 1998) och de sex gratisböcker som utgivits finns på webbsidan http://www.umu.se/medfak/forskning/forskningens_dag.html. Delar av pappersupplagan från den senaste, om prostatacancer, finns kvar och kan beställas från undertecknad. Pappersupplagorna av övriga böcker är så att säga ”slut från förlaget”, men kan laddas ned i pdf-format från nämnda webbsida.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.