Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt vidareutbildning av lärare

Umeå universitet har fått regeringens uppdrag att fortsätta vidareutbilda och utfärda examensbevis till verksamma lärare som saknar examen. I uppdraget ingår även att vara nationell samordnare för uppdraget.

Åtta lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Malmö högskola samt Umeå universitet samverkar i det så kallade VAL-projektet.

– Att kunna samverka med andra högskolor har inneburit många fördelar, säger Torvald Wictorsson, utbildningsledare på Umeå School of Education och nationell samordnare för projektet. Tillsammans har vi kunnat lösa många kniviga frågor, något som också gett erfarenheter inom den reguljära lärarutbildningen.

Uppdraget att vidareutbilda lärare som saknar examen sträcker sig fram till vårterminen 2018 och utbildningen omfattar maximalt 120 högskolepoäng. Regeringen har anvisat totalt 450 miljoner kronor för projektet. Satsningen har kopplingar till det kommande kravet på lärarlegitimation, som medför att yrkesverksamma lärare som inte har någon examen behöver komplettera sin utbildning.

– Trots tidigare insatser finns fortfarande ett stort antal lärare verksamma i skolan som saknar formell lärarexamen men kommer med mycket erfarenhet i bagaget. Därför är denna satsning mycket välkommen och vi är glada över att kunna fortsätta att medverka. Naturligtvis kommer flertalet studenter från den norrländska regionen, men inom vissa områden har vi ett nationellt unikt utbildningsutbud, till exempel slöjd på distans, och därför får vi studenter från hela landet. Många ”gamla” studenter har också gjort reklam för Umeå, en nog så viktig rekryteringsbas! säger Torwald Wictorsson.


För mer information kontakta:

Torwald Wictorsson; utbildningsledare, Umeå School of Education
E-post: torvald.wictorsson@adm.umu.se
Telefon: 090-7865602

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89