Gå direkt till innehåll
Foto: Per Melander, Umu
Foto: Per Melander, Umu

Pressmeddelande -

Gïjrradálvvie - vårvinter på campus

Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur Gïjrradálvvie - vårvintern - är här. Illustrerat av bildkonstnären Britta Marakatt-Labba. Umeå universitets vepaprojekt med de samiska åtta årstiderna vill bidra till att öka kunskapen och kännedomen om samiska språk, samhällen, kultur, konst, historia och politik.

Konstverket som illustrerar vårvintern är ett risat golv i en kåta och på mitten har Britta Marakatt-Labba valt att brodera in människor som samlas kring eldstaden.

– Cirkeln, gemenskap mellan människor, förståelse för varandras bakgrund och kultur är en viktig ingrediens i bilden. En cirkel går runt, runt, man fastnar inte i hörn utan vinden och tankarna vandrar fritt. Tankarna flödar och vi vet att livscykeln fortsätter i det oändliga, säger Britta Marakatt-Labba, som ursprungligen kommer från Idivuoma men nu är bosatt Övre Soppero.

Hon säger vidare att det är hennes roll som konstnär att dela med sig av sina berättelser om den samiska kulturen. Något som gör att fler börjar visa intresse för samer och den samiska kulturen.

– Genom konsten kan man väcka människors nyfikenhet, då har man uppnått det som är det centrala i att ställa frågor och få svar och beröra människor. Därför valde jag att bidra med detta och naturligtvis som konstnär är det viktigt att dela med sig av det man jobbar med.

– Det är storslaget av Umeå universitet att visa konst på detta sätt. Det är alltid spännande att vara del av mötet mellan betraktaren och verket. Vi tolkar alla bilder olika och många gånger ser vi något i en bild som konstnären själv kanske inte tänkt på.

Britta Marakatt-Labba säger att det är genom idogt arbete som hon lyckats sätta samisk bildkonst på den internationella kartan. Hennes verk har till exempel visats vid världens största årliga konstutställning Documenta i tyska Kassel. En exponering inför mängder av curatorer, journalister och tusentals besökare från hela världen.

2014 utsågs Britta Marakatt-Labba till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet.

– Det betyder oerhört mycket att jag har fått den utnämningen och jag kan inte nog tacka för den; det är stort och jag känner mig hedrad.

Vepaprojektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Såhkie – Umeå sameförening och Sámiid Riikkasearvi – Svenska samernas riksförbund, SSR.

Kontakt:

Kristina Sehlin Macneil, kristina.sehlin-macneil@umu.se, tel. 090-786 62 97

Pressbilder

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.