Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos / Gunnar Stenberg
Foto: Mostphotos / Gunnar Stenberg

Pressmeddelande -

Gudrun Norstedt tilldelas Uppsala univ. Umeåfonds stipendium 2021

Gudrun Norstedt är skogshistoriker och forskar om samisk användning av mark och resurser i äldre tid. Hon disputerade 2018 på en avhandling om samers markanvändning och resursutnyttjande i de svenska lappmarkerna under 1600- och 1700-talen.

2019 började Gudrun Norstedt en postdoktortjänst vid Umeå universitet och har bland annat arbetat med att digitalisera och systematisera professor K.B. Wiklunds avskriftsamling av tingsprotokoll som rör samers markanvändning under perioden 1645–1845.

Målet är att skapa en geografisk databas som kan användas för egen forskning och dessutom ställas till förfogande för andra forskare och för allmänheten.

Empirisk grundlighet

I motiveringen står att även om Gudrun Norstedt idag befinner sig i ett tidigt skede i sin forskarkarriär har hon redan hunnit sätta ett betydande avtryck inom forskningen då hon på kort tid publicerat ett flertal skrifter av hög kvalitet, både före och efter disputationen.

Att hennes tvärvetenskapliga forskning karaktäriseras av empirisk grundlighet, kreativitet och välavvägda resonemang och slutsatser som visar på en betydande vetenskaplig mognad. Norstedts forskning har således bidragit med en ny och fördjupad bild av Övre Norrlands kultur och historia.

Vad tänkte du när du fick veta att du tilldelats Uppsala universitets Umeåfonds stipendium?

– Jag blev jätteglad och överraskad. Det är fantastiskt att bli uppmärksammad på detta sätt, säger Gudrun Norstedt.

Vad betyder det för dig?

– Det betyder att jag kan koncentrera mig på forskning. Fram till sista augusti var jag post dok hos Várdduo, centrum för samisk forskning, men nu försörjer jag mig på annat. Jag har sökt forskningsmedel och hoppas kunna komma tillbaka till Várdduo i början av 2022, men tack vare pengarna kan jag börja med mitt projekt inom kort.

Vad är aktuellt i ditt arbete just nu?

– Under september läser jag en kurs i geodatabasdesign vid Umeå universitet. Jag kommer att ha användning av den i mitt kommande forskningsprojekt, som går ut på att skapa en geografisk databas över historiska uppgifter om samisk markanvändning.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

Vidare talas det i motiveringen om hur det historiska källmaterialet är begränsat och att Gudrun Norstedt därför använder ett tvärvetenskapligt arbetssätt då det resulterar i fler källor som också möjliggör korskollationering av data.

Det innebär en tidsödande och kritisk läsning av tillgängliga historiska källskrifter och analyser av historiskt kartmaterial som kombineras med studier av spår i det nutida landskapet.

Gudrun Norstedt är särskilt intresserad av det boreala skogslandskapet och har därför framför allt forskat om skogssamer, en grupp som länge varit förbisedd inom forskningen.

Hon har också uppmärksammat insjöfiskets betydelse och praktiska genomförande och förutsättningar med fokus på 1500- och 1600-talen.

Kontakt: Gudrun Norstedt

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.