Skip to main content

Hamberg först att prisas för Lika villkor-insatser

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 08:35 CEST

Katarina Hamberg, senior professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.

Katarina Hamberg blir först ut att få det nyinstiftade Lika villkor-priset vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Hon får det för ett mångårigt engagemang på flera nivåer.

– Jag är givetvis stolt att vara den första som fått priset, men framför allt är jag jätteglad att fakulteten nu har instiftat det här priset. Det finns väldigt mycket att göra inom sjukvård och utbildning för att alla ska få samma chans och slippa diskriminering, säger Katarina Hamberg.

Katarina Hamberg har under många år varit verksam vid Medicinska fakulteten inom ämnena Allmänmedicin och Professionell utveckling. Hon är idag anknuten som senior professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

I prismotiveringen konstateras att Katarina Hamberg har visat ett djupt och brinnande engagemang för frågor som rör lika villkor, genus och jämställdhet mellan könen. Detta engagemang har visat sig tydligt inom hennes forskning, där hon nationellt och internationellt gjort framstående insatser. Engagemanget har också visat sig i hennes mångåriga undervisning på olika nivåer, i läkarprogrammets grundutbildning, i forskarutbildningen och vid kliniken. Katarina Hamberg har forskat om ojämlikhet i vården ända sedan 1987.

– Jag har funnit att människor i vården fortfarande särbehandlas utifrån sitt kön. Det finns exempelvis föreställningar om att vissa sjukdomar bara drabbar det ena könet, så att hjärtkärlsjukdom ägnas mindre uppmärksamhet bland kvinnor, liksom benskörhet bland män. Ovanpå det finns också de olika villkoren beroende på bland annat etnicitet eller var man bor, säger Katarina Hamberg.

Lika villkors-priset vid Medicinska fakulteten kan delas ut till en enskild person eller grupp av anställda eller studenter. Priset syftar till att främja insatser för lika villkor, exempelvis att utöva ledarskap för lika villkor, främja rekryteringen på lika villkor och motverka diskriminering.

– Både sjukvården och den akademiska världen har varit starkt präglade av könsroller och hierarkier. Därför är det viktigt att på olika sätt lyfta fram dem som bidrar till att bryta det mönstret, säger Patrik Danielsson, dekan vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

I priskommittén ingår representanter för lärare, studenter och handläggare för lika villkor. I år hade sex nomineringar inkommit. Prissumman är på 10 000 kronor. Priset delas ut en gång per år.

För mer information, kontakta gärna

Katarina Hamberg
Senior professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 090-785 35 34
E-post: katarina.hamberg@umu.se

Henna Harinen
Handläggare lika villkor, Kansliet för medicin
Telefon: 090-786 67 67
E-post: henna.harinen@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.