Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Harpestbakterien hämmar immunförsvaret

Hans Fällman hans.fallman@adm.umu.se Tel: 090-786 64 65 Mobil: 070-691 28 29 Fax: 090-786 76 60 Bakterien Francisella tularensis har en förmåga att hämma immunförsvaret och det är detta som gör harpesten så smittsam, konstaterar Henrik Andersson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 31 maj. Den allvarliga och ibland dödliga sjukdomen harpest (tularemi) smittar genom inandning, insektsbett eller förorening av mat eller vatten. I Sverige förekommer den framför allt i Norrland, men under senare år har också många fall rapporterats från Närke och Södermanland. Spridningen varierar från år till år och har en stark koppling till år med många gnagare i naturen. Francisella tularensis är en av de mest smittsamma bakterierna. Den har därför förekommit i flera länders biologiska vapenprogram. I avhandlingen studeras immunförsvaret vid harpestinfektion med hjälp av microarrayanalys, en teknik där man kan bevaka tusentals gener samtidigt för att se vilka som slås av och på. Utmärkande för infektionen var att det inflammatoriska svaret i allmänhet var lågt. Tularemi i den form som orsakas av inandning av bakterien är en av de mest aggressiva infektionssjukdomar man känner till. Mätningar i lungan visade att de gener som är kopplade till immunförsvaret var fullt aktiverade först på fjärde dagen, knappt eller inte alls innan dess. I blodprover från patienter som drabbats av sjukdomen under en tvåveckorsperiod var flera immunförsvarsgener nedreglerade. Bakterien har alltså en förmåga att hämma immunförsvaret, vilket delvis kan förklara varför sjukdomen är så allvarlig. Studierna visade också att sju gener fungerade bra som markörer för tidig tularemi och eventuellt kan användas vid diagnos av sjukdomen. På senare tid har många metoder för analys av microarraydata publicerats, men få jämförelser har gjorts av hur väl de fungerar. I avhandlingen ingår en utvärdering av äldre och nya metoder. En vanlig standardmetod fungerade dåligt medan s.k. ”constrained model” visade hög känslighet. Denna metod samt den nya ”partial filtration” visade sig bättre än de vanligt använda standardmetoderna. Henrik Andersson, som är uppvuxen i Vadstena, Östergötland, är doktorand vid enheten för klinisk bakteriologi, tel. 090-785 46 59, epost: henrik.andersson@climi.umu.se Avhandlingen läggs fram onsdagen den 31 maj vid Inst. för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, Umeå universitet, och har titeln: A microarray analysis of the host response to infection with Francisella tularensis. Svensk titel: En analys av värdsvaret vid infektion med Francisella tularensis. Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal E04, byggnad 6E, Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Dr. David Stenger, Center for BioMolecular Science & Engineering, Naval Research Laboratory, Washington DC, USA. Porträtt på Henrik Andersson kan hämtas via http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/ Referenslänk: http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=792〈=sv

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.