Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hjärt-kärlsjukdomar ökar i Vietnam

Det är angeläget att snabbt sätta in förebyggande åtgärder mot hjärt-kärlsjukdom också i Vietnam, framgår av den avhandling som Hoang Van Minh försvarar vid Umeå universitet den 19 maj. Vietnam är i epidemiologisk bemärkelse ett s.k. transitionellt land, vilket betyder att sjukdomsmönstret håller på att ändras till att mer likna det i industriländerna. Avhandlingen ger preliminära insikter i hjärt-kärlsjukdomarnas epidemiologi på den vietnamesiska landsbygden och bidrar till utvecklingen av metoder för att övervaka den. Det yttersta målet är att underlätta evidensbaserade åtgärder för att minska bördan av dessa sjukdomar. Studierna har utförts i Bavi-distriktet, ett jordbruksdominerat område i norra delen av landet, och omfattar framför allt dödlighet och riskfaktorer under perioden 1999—2003. Resultaten visar att distriktet redan har hög dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och höga värden på dess riskfaktorer. Dessa sjukdomar var den vanligaste dödsorsaken i området under perioden med 32 % av dödsfallen, vilket är mer än för infektioner. Dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar ser också ut att öka mest i eftersatta grupper, t.ex. kvinnor, lågutbildade och fattiga. Högt blodtryck visade sig vara ett betydande problem både i omfattning (14 % av befolkningen) och genom det faktum att en så hög andel av de drabbade (82 %) var omedvetna om det. Andelen rökare var hög, 58 % i materialet rökte dagligen, och det kan väntas orsaka ett avsevärt antal förtida dödsfall om inte omedelbara åtgärder sätts in. Också i övrigt talar resultaten i avhandlingen för att förebyggande insatser mot hjärt-kärlsjukdomar är mycket angelägna i Bavi-distriktet och liknande områden. Hoang Van Minh är doktorand vid enheten för folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och kan nås på tel. 090-785 12 19 (engelskspråkig) eller via epostadressen minh.hoang.van@epiph.umu.se Avhandlingen läggs fram fredagen den 19 maj kl. 13.00 vid Inst. för folkhälsa ocgh klinisk medicin och har titeln "Epidemiology of cardiovascular disease in rural Vietnam". Lokal: Sal 135, Allmänmedicin, by. 9A, NUS. Opponent: Prof. Cairns Smith, University of Aberdeen, UK. Läs hela eller delar av avhandlingen på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-779&lang=sv. Hans Fällman, informatör, Medicinska fakulteten E-post: hans.fallman@adm.umu.se Tel: 090-786 64 65

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.