Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Hög kvalitet för forskarutbildning i psykologi

Forskarutbildningen i psykologi vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

– Det här är förstås väldigt positivt och visar att ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att skapa ett bra klimat för våra doktorander har lönat sig, säger Maria Nordin, studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för psykologi, Umeå universitet.

I utvärderingen nämner man bl.a. att institutionens handledare vanligtvis är forskningsaktiva med externa forskningsanslag, vilket enligt UKÄ bör säkerställa god kvalitet på forskningen och ge en stimulerande forskningsmiljö för doktoranderna. Kontrollstationer såsom planerings- mitt- och slutseminarium innebär att doktorandernas arbeten följs upp kontinuerligt med möjlighet till justeringar och förbättringar som är av relevans också för forskarutbildningsmiljön.

Den individuella studieplanen bedöms vara ett bra instrument för såväl handledare som doktorand och institutionsledning att följa utveckling och progression i sina respektive verksamheter. Vidare skriver UKÄ att pedagogisk utbildning och undervisning ger doktoranderna möjlighet att möta det omgivande samhället i form av föreläsningar, seminarier och konferensmedverkan.

Bedömargruppen belyser dock ett par områden där man anser att institutionen kan utveckla forskarutbildningen. Man pekar t.ex. på att de lärarledda forskarutbildningskurserna i stor utsträckning samläses med studenter på avancerad nivå samt att forskningsetiska bedömningar är moment som skulle kunna utökas ytterligare.

Ett annat utvecklingsområde som UKÄ lyfter fram är systematisk uppföljning av hur jämställdhetsperspektivet integreras i forskarutbildningen och hur man arbetar med att förbereda doktoranderna för en eventuell karriär utanför akademin.

– Det finns självklart alltid en utvecklingspotential i forskarutbildningen och de områden som UKÄ lyfter fram i sin utvärdering kommer vi givetvis att arbeta vidare med framöver, säger Maria Nordin.

För mer information kontakta gärna:

Maria Nordin. Studierektor forskarutbildningen, Institutionen för psykologi
Telefon: 090-786 99 24
E-post: maria.nordin@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.