Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högre inkomst ökar friluftsintresset

När inkomsten ökar lägger vi proportionellt mer pengar på sportfiske och camping. Det visar Tarek Ghalwash vid Umeå universitet, som också menar att miljöskatter är ett effektivare sätt att minska energiförbrukningen än nya värmepannor. Om lönen höjs skaffar många en till bil eller ett större hus. Frågan är om fler också unnar sig att åka och sportfiska, eller ta semester på ett lugnt ställe med ren luft? Tarek Ghalwash vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat om efterfrågan på miljötjänster och miljövaror påverkas av inkomstutvecklingen i samhället. Han visar att när inkomsten ökar använder vi till och med proportionellt mer av pengarna till utrustning för sport, fiske och camping. Studien baseras på konsumtionsdata för enskilda hushåll mellan år 1913 och 1996. Under denna tidsperiod har vi också valt att lägga pengarna på ungefär samma typ av konsumtionsvaror. Till exempel använde man redan år 1913 en stor del av inkomstökningen till att köpa rekreationsvaror. Tarek Ghalwash har även undersökt hur teknisk utveckling som minskar energiförbrukningen, till exempel effektivare värmepannor och motorer, påverkar hushållens konsumtionsval och miljöpåverkan. Han visar att man ofta kraftigt överskattar den tekniska utvecklingens positiva effekt på miljön. Det beror på att om vi använder energin mer effektivt får vi också råd att förbruka mer energi till annat. Vi konsumerar därför ytterligare energi, till exempel till en andra bil eller en båt, något som leder till ökade utsläpp. Tarek Ghalwash menar att denna så kallade ”rekyleffekt” är betydande. En lösning på problemet är att beskatta energi och utsläpp. Ökad skatt på exempelvis koldioxidutsläpp har en dämpande effekt på hushållens förbrukning av fossila bränslen (bensin, diesel och olja), och en miljöskatt kan fungera som en ”signal” till hushållen om att minska konsumtionen. Fredagen den 5 maj försvarar Tarek Ghalwash, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Income, Energy Taxation, and the Environment – An Econometric Analysis. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal S205h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Pere Riera, professor of Economics, Department of applied Economics, Universitat Autonoma de Barcelona. För mer information, kontakta. Tarek Ghalwash, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 090- 786 56 31, e-post: tarek.ghalwash@econ.umu.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=749&lang=sv. Camilla Nilsson, Informatör E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se Tel: 090-786 62 28

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.