Gå direkt till innehåll
HUMlab och Kulturverket satsar tillsammans  - unikt samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet

Pressmeddelande -

HUMlab och Kulturverket satsar tillsammans - unikt samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet

HUMlab och Kulturverket är två framgångsrika organisationer som nu väljer att satsa tillsammans. Genom gemensamma projekt, utbyte av personella och fysiska resurser och gemensamma mål skapar de ett unikt samarbete mellan kommunen och universitetet. Det nya samverkansavtalet kommer att signeras under högtidliga former: måndag den 15 april, 15:00 i HUMlab-X, Konstnärligt Campus, Umeå.

Kulturverket är en verksamhet inom Umeå kommun vars uppdrag är att ta vara på barns och ungas kreativitet samt att utveckla estetiska lärprocesser i skolan. Detta gör de genom att tillsammans med elever arbeta i olika konst- och kulturprojekt, och deras verksamhet har uppmärksammats och prisats både nationellt och internationellt. Kulturverket och HUMlab började samarbeta 2007 när Kulturverket satte upp ”Bloggoperan” på Norrlandsoperan, och efter det har samarbetet fortsatt i olika former.
- Under åren har vi samarbetat genom olika kortare eller längre projekt, genom utbyte av personal och genom utbyte av idéer. Våra verksamheter har knutit an på ett naturligt sätt, men det har inte funnits något övergripande formaliserat samarbete. Nu väljer vi att ta detta ett steg längre och kommer tillsammans att teckna ett treårigt samverkansavtal som tydligt konkretiserar, synliggör och strukturerar upp vårt samarbete, berättar Arne Berggren, verksamhetschef för Kulturverket.

HUMlab vid Umeå universitet experimenterar med, undervisar och forskar om mötet mellan ny teknik, humaniora och konst. Bland forskningen som bedrivs ingår till exempel att undersöka hur politiska rörelser påverkas av nya kommunikationssätt eller hur modern arkitektur anpassas efter ny teknik (som till exempel skärmar).
- Genom vårt samarbete med Kulturverket har vi en unik chans att få en tydlig koppling mellan forskning/teori och praktiskt genomförande. Vi har också båda goda kontakter och insyn i våra moderorganisationer; Umeå kommun och Umeå universitet, och därför kommer vårt samarbete att innebära ett närmande mellan dessa två. Vi är båda nätverksnoder och kan hjälpa till att skapa kopplingar som gör Umeå till en starkare aktör inom digital kultur och innovation, säger Patrik Svensson, föreståndare för HUMlab

Konkret innebär samarbetet att HUMlab och Kulturverket kommer att dela på vissa personalresurser. Det kommer att arrangeras interna workshops,  vissa gemensamma personalmöten och gemensamma lednings- och samverkansmöten. Målet är att arbeta tillsammans i minst två projekt per år, till exempel i Fair City, en stor satsning inför Umeå2014 där ca 2000 barn kommer att medverka. Dessutom kommer organisationerna att utveckla nya plattformar för digital kultur.  Konstnärligt campus och HUMlab-X är en viktig plattform för detta, men även HUMlabs verksamhet vid Campus Umeå spelar en viktig roll i samarbetet.
- Det finns otroliga kompetenser  i våra två organisationer som är svåra att hitta och som båda skulle kunna dra större nytta av. Vi räknar med att detta samarbete kommer att utveckla och utmana, men att det också kommer att sätta Umeå på världskartan. Samarbetet är verkligen en win-win situation, både för våra organisationer, men också för kommunen och universitetet i stort! säger Arne Berggren.

Det nya samverkansavtalet kommer att signeras under högtidliga former: måndag den 15 april, 15:00 i HUMlab-X, Konstnärligt Campus, Umeå.

Medverkar gör bland andra Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och kommunalråd Marie-Louise Rönnmark. Media är mycket välkomna att delta.

 
Vid frågor, kontakta Elin Andersson, informatör, HUMlab:
E-post: elin.andersson@humlab.umu.se, tel: 090-786 90 31
Eller Beatrice Hammar, administrativ chef, Kulturverket:
E-post: beatrice.hammar@umea.se

Läs gärna mer om pågående samarbeten på:
http://humlab.umu.se/sv/forskning-utveckling/samverkan-kulturverket/
Och läs mer om våra verksamheter på: www.humlab.umu.se eller http://cultumea.com/


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.