Gå direkt till innehåll
Ny studie vid Umeå universitet kommer visa hur immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade äldre personer, ändras över tiden.
Ny studie vid Umeå universitet kommer visa hur immunsvaret mot covid-19 hos vaccinerade äldre personer, ändras över tiden.

Pressmeddelande -

Hur länge räcker vaccinimmunitet mot covid-19 hos äldre?

Personer som bor på äldreboenden i Sverige erbjuds delta i ett forskningsprojekt som kan få betydelse för beslut om vaccination mot covid-19. Studien leds av forskare vid Umeå universitet.

Syftet med forskningsstudien är att undersöka immunförsvaret mot covid-19 hos vaccinerade personer som bor på olika boenden inom kommunal vård- och omsorg, främst på äldreboenden. Resultaten kommer att visa hur immunsvaret ändras med tiden, och den kunskapen kan bidra vid framtida beslut om upprepade vaccindoser till personer på äldreboenden.

- Vi behöver mer kunskap om hur lång tid immunitet finns kvar hos äldre personer, säger Anders Johansson, universitetslektor i infektionssjukdomar, som ansvarar för och koordinerar genomförandet av forskningsstudien.

Provtagningen utförs av den boende själv eller genom assistans vid provtagningen av exempelvis en anställd på äldreboendet eller en anhörig. Provtagningen sker med ett stick i fingret för att lämna två bloddroppar på ett provtagningskort som sedan skickas för analys.

Undersökningen är i full gång och ca 1900 personer provtas just nu i Västerbotten, Örebro och Jämtland-Härjedalen, och deltagarna erbjuds upprepa provtagningen var tredje månad. Provtagning pågår nu i början av oktober och nästa gång i december.

- Vi är mycket glada över att studien mottas med så stor entusiasm på äldreboenden, alla vill hjälpa till och bidra. Vi har fått ett fantastiskt gensvar från boende, anhöriga och anställda på äldreboenden säger Anders Johansson.

  Analyserna av proverna görs av forskare vid Umeå universitet och vid forskningsinstitutet SciLife. Julia Wigren Byström i Mattias Forsells forskningsgrupp ansvarar för analyser av proverna. De har utvecklat en metod för provtagning och analys som gör det lätt att ta prov med bara ett stick i fingret.

  - Vi har tidigare inte kunnat göra lika snabba och stora studier med blodprov som sedan kan analyseras med de modernaste analysmetoderna, säger Julia Wigren Byström.

   Resultatet av undersökningen kommer att beskrivas både av Umeå universitet i vetenskaplig artikel och av Folkhälsomyndigheten i form av en rapport som publiceras på myndighetens webbplats. Resultaten kommer att beskrivas på gruppnivå så att enskilda individer inte kan identifieras. De första sammanställningarna av resultat väntas i slutet av oktober

   - Vi undersöker just nu om vi snabbt kan utvidga studien till fler platser i Sverige, säger Anders Johansson.

   Forskningsstudien ingår i vaccinstudien CoVacc vid Umeå universitet som stöds av Folkhälsomyndigheten, SciLife laboratories och Vetenskapsrådet. Vid Umeå universitet deltar även Mattias Forsells, Clas Ahlms och Johan Normarks forskargrupper, samt Micael Widerström och Gunlög Rasmussen som leder studiens genomförande i Jämtland-Härjedalen.

   Kontaktperson

   Anders Johansson, universitetslektor i infektionssjukdomar, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
   anders.f.johansson@umu.se
   090-785 17 32
   070-359 08 30


    Relaterade länkar

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Umeå universitet
    Umeå universitet
    är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

    Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

    Kontakter

    Jakob Mjöbring

    Jakob Mjöbring

    Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

    Umeå universitet

    Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

    Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

    Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

    Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

    Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.