Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur påverkar åldrandet muskelsinnet?

Muskelspolarnas uppbyggnad och sammansättning skiljer sig avsevärt mellan olika typer av muskler och påverkas av åldrandet, framgår av den avhandling som Jing-Xia Liu försvarar vid Umeå universitet den 25 november. Muskelspolar kallas de sinnesorgan i musklerna som förmedlar sträckreflexen och information om kroppsdelarnas position till det centrala nervsystemet. De anses spela en väsentlig roll för muskelsmärtor av olika slag och kunskaper om deras normala funktion är nödvändig för att förstå deras roll vid sjukdomar och nedsatt muskelfunktion. Avhandlingen undersöker muskelspolarnas sammansättning i muskler med vitt skilda funktioner, en armmuskel (biceps) och fyra djupa nackmuskler hos människa för att bl.a. se om muskelspolarnas uppbyggnad skiljer sig åt och om ett samband kan härledas till musklernas olika funktioner. Vidare analyserades om det förekommer åldersrelaterade förändringar i muskelspolarna. Immunhistokemisk metodik användes för att undersöka fördelningen av de proteiner som har viktiga roller för musklernas funktioner. Det fanns tydliga skillnader mellan biceps- och nackmusklerna när det gäller morfologi (uppbyggnad och form) och i fördelningen av proteiner, framför allt ?myosin heavy chain? (MyHC), som är det viktigaste proteinet vid muskelsammandragning, och ?Sarcoplasmic reticulum Ca2+ATPase? (SERCA), som reglerar hastigheten på muskelavslappning. Det totala antalet muskelfibrer per muskelspole minskade och myosinmönstret förändrades med åldern. Sammanfattningsvis visade sig muskelspolarna både mer olika och mer komplexa i sin uppbyggnad än väntat. De klara skillnaderna mellan de båda studerade muskeltyperna antyder att mekanismen för rörelsekontroll är specialiserad i skilda muskler. De åldersförändringar i muskelvävnaden som upptäcktes kan avspegla nedsatt känslighet och rörelseförmåga. Troligen har de nedsättande effekter på den motoriska kontrollen hos äldre personer. Jing-Xia Liu finns vid enheten för anatomi, tel. 090-786 57 90, e-post jingxia.liu@anatomy.umu.se Avhandlingen läggs fram vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, anatomi, och har titeln Human muscle spindles: Complex morphology and structural organisation. Disputationen äger rum i Stora föreläsningssalen, anatomi (Biologihuset, vån 2). Fakuletsopponent är professor William K Ovalle, Dept of Anatomy, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.