Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Infektioner och klimat/hälsa teman för hedersdoktorer

Årets hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, är en australisk forskningspionjär på området klimatförändringar och hälsa samt en tysk toppforskare som sedan 1990-talet samarbetat med flera grupper i universitetets starka forskningsmiljö Infektionsbiologi.

Professor Roland Benz är en mycket kvalificerad forskare på området biofysik, biokemi och molekylärbiologi. Han är sedan 2009 professor i bioteknologi vid School of Engineering & Science (SES) i Bremen och medlem i Rudolf-Wirchow-Center, ett forskningsinstitut för experimentell biomedicin vid universitetet i Würzburg. Redan i början av 1990-talet inledde han ett omfattande samarbete med flera forskargrupper vid Umeå universitet. Samarbetet med dessa grupper, som idag bildar kärnan i det starka forskningsområdet Infektionsbiologi, omfattar flera gemensamma forskningsprojekt med sampubliceringar och ett organiserat utbyte av doktorander. Denna samverkan omfattar också grundutbildningen genom att Roland Benz varit ansvarig kontaktperson för studerandeutbytet mellan Umeå och Würzburg.

Professor Anthony McMichael, National Research Fellow vid Australian National University i Canberra, är nära knuten till en annan av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Global hälsa. Så sent som den 10 juni besökte han Umeå för att medverka i ett seminarium om klimatförändringar och hälsa arrangerat av Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR). Han är epidemiolog och hade 1993—2006 en ledande roll i den expertgrupp under FN:s klimatpanel IPCC som stod för bedömningen av klimatförändringarnas hälsorisker. Han är hedersprofessor i detta ämne vid Köpenhamns universitet och rådgivare till världshälsoorganisationen WHO.
porträttbild

För mer information om Anthony McMichael, kontakta gärna
professor Birgitta Evengård, infektionssjukdomar,
tel. 090-785 23 00
mobil 070-234 98 20
e-post birgitta.evengard@climi.umu.se
Läs mer om forskningsmiljön Global hälsa på
webbsida

För mer information om Roland Benz, kontakta gärna
professor Sven Bergström, molekylärbiologi,
tel. 090-785 67 26
e-post sven.bergstrom@molbiol.umu.se
Läs mer om forskningsmiljön Infektionsbiologi på
webbsida

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89