Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inflammationsprocesser viktiga vid prostatacancer

Genetisk variation i vissa gener som är inblandade vid inflammationer har betydelse för uppkomsten av prostatacancer, visar Fredrik Lindmark i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 20 januari. Antalet män som insjuknar i prostatacancer har ökat markant under de två senaste decennierna och den har blivit den vanligaste cancerdiagnosen bland män i Sverige. På senare år har flera studier föreslagit att inflammationsprocesser i prostatakörteln kan vara en betydande faktor vid utvecklingen av prostatacancer. Den exakta mekanismen för hur inflammation medverkar till att tumörer uppstår och växer i prostatakörteln är fortfarande okänd. I avhandlingen studeras om variation i gener som är involverade i inflammationsprocesser kan påverka risken att insjukna i prostatacancer. Tre gener, som alla har en roll i regleringen av kroppens svar på inflammationer eller försvaret mot smittoämnen, har studerats utförligt. De genetiska analyserna visade att sekvensvariationer i två gener (IL-1RN och MIC-1), vilkas effekt är att dämpa en pågående inflammationsrespons, medförde en ökad respektive minskad risk för att insjukna i prostatacancer. För att förstå genom vilka mekanismer som denna variation kan påverka utvecklingen av cancer är fortsatta studier nödvändiga. Vidare mättes nivåerna av proteinet MIC-1 i serum hos patienter med prostatacancer och hos friska män. Analyserna visade att serumnivåerna var tydligt förhöjda hos patienter med prostatacancer. Nivåerna hade också direkt samband med tumörstadium, vilket antyder att MIC-1 skulle kunna vara en användbar prognosfaktor, där höga serumnivåer är associerade med en dålig prognos. Fredrik Lindmark är doktorand vid enheten för onkologi, tel. 090-785 84 71, mobil 073-140 12 51, E-post Fredrik.Lindmark@onkologi.umu.se Avhandlingen läggs fram fredagen den 20 januari vid Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, och har titeln Prostate cancer and Inflammatory Genes. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Lionsalen, 2 tr, byggnad 7, Norrland Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor William G Nelson, The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore, USA. Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=667〈=sv. Hans Fällman, informatör, Medicinska fakulteten E-post: hans.fallman@adm.umu.se Tel: 090-786 64 65

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterade event

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.