Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Informationstekniken förändrar vår livsvärld

Hur vi uppfattar tid och rum, och vad som är privat och offentligt påverkas av informationstekniken. För att studera hur tekniken förändrar vår upplevda värld krävs nya forskningsmetoder, menar Anna Croon Fors vid Umeå universitet. Idag kommunicerar vi via e-post, virtuella gemenskaper, bloggar och chatforum, och vi betalar våra räkningar över nätet. Den snabba utvecklingen av informationstekniken skapar nya och komplexa miljöer som påverkar vår upplevda värld. För att studera den nya digitala tillvaron krävs nya forskningsmetoder och begrepp. Det är en av slutsatserna i Anna Croon Fors avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 5 maj. Vår inställning till informationstekniken varierar. Vissa personer använder sig ofta av tekniken och tillåter den att ta ett stort utrymme i sina liv, andra är mer tveksamma till att ta till sig den. Anna Croon Fors menar att dagens informationsteknik smälter samman tidigare skilda sammanhang och begrepp. Till exempel förändrar tekniken människors uppfattningar om tid och rum, vad som är offentligt och privat samt vad som är centralt och perifert. Att bara betrakta informationsteknik som ett verktyg för att effektivisera och kontrollera sociala aktiviteter är inte längre tillräckligt. Anna Croon Fors anser att mer kunskap behövs om hur den informationstekniska utvecklingen aktualiserar frågor om livskvalitet, meningsskapande och gemenskap. Hennes avhandling syftar till att skapa ett kritiskt och estetiskt alternativ till användnings- och designorienterade studier av hur informationsteknik kan tjäna det goda livet. Detta syfte kan, enligt Anna Croon Fors, drastiskt förändra det sätt som informatikforskning bedrivs idag. Fredagen den 5 maj försvarar Anna Croon Fors, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Being-with Information Technology: Critical explorations beyond use and design. Disputationen äger rum kl. 9.15 i sal MA 121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Peter Wright, Department of Computer Science, York University. För mer information, kontakta: Anna Croon Fors, institutionen för informatik, Umeå universitet, tel: 090 – 786 61 35, e-post: acroon@informatik.umu.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=748&lang=sv. Camilla Nilsson, Informatör E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se Tel: 090-786 62 28

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.