Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kallt klimat i norr ger problem i händerna

Vita fingrar är något som drabbar många i norra Sverige. Tillståndet ger attacker med onormal sammandragning av fingrarnas blodkärl. I en ny avhandling vid Umeå universitet visas att vita fingrar är starkt kopplat till utsatthet för kyla och tidigare förfrysning, men att övervikt kan ge ett visst skydd.

– Resultaten talar tydligt för att det är viktigt att skydda händerna med rätt klädsel vid kyla. Det är inte så att man vänjer sig vid förfrysning, utan tvärtom kan problemen bli värre när man en gång har drabbats. Följden kan bli försämrad känsel och onormal köldkänslighet, säger Albin Stjernbrandt, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Albin Stjernbrandt kartlagt exponeringsmönster för kyla i norra Sverige och hur det kan kopplas till förekomst av olika kärl- och nervsymtom i händerna.

Problem med vita fingrar, som på medicinspråk heter Raynauds fenomen, rapporterades av mer än var tionde i studien, 11 procent bland männen och 14 procent bland kvinnorna. Det gick att se ett samband mellan hög köldexponering, tidigare förfrysning av händerna och förekomst av vita fingrar hos både män och kvinnor. Också ärftliga faktorer hade viss betydelse, medan däremot ett högt kroppsmasseindex, det vill säga övervikt eller fetma, tycktes ha viss skyddande verkan.

Högst exponering för kyla rapporterades bland yngre i fjälltrakterna. Mest utsatta för kyla i yrket var yrkesmilitärer, fiskare, skogsarbetare och byggnadsarbetare.

– Idag saknas specifika regler i arbetsmiljölagstiftningen för köldexponering vid utomhusarbete. En strukturerad riskbedömning skulle kunna förebygga besvär, säger Albin Stjernbrandt.

Avhandlingen baseras delvis på enkätsvar från drygt 12 000 personer i arbetsför ålder i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. I fyra delarbeten beskrivs köldexponeringsmönster och förekomst av olika kärl- och nervsymtom i händerna. I ett delarbete undersöktes köldkänsliga personer med hjälp av laboratorieinstrument, bland annat avancerad temperaturkänseltestning och blodflödesmätning med laserdopplerteknik.

Albin Stjernbrandt arbetar som specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

För mer information, kontakta gärna
Albin Stjernbrandt
Telefon: 090-785 99 52
E-post: albin.stjernbrandt@umu.se

Om disputationen
Albin Stjernbrand, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar torsdag 27 maj kl. 9.00 sin avhandling Köldexponering och hälsa: En studie av neurologiska och vaskulära handsymtom i norra Sverige. Fakultetsopponent Ellen Jørum, Oslo universitet, Norge. Huvudhandledare Jens Wahlström. Disputationen kan följas digitalt https://umu.zoom.us/j/62645020569. Lösenord: 223344.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.