Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kan apelsiner skydda luftvägarna?

Tillskott av C-vitamin ger ökade halter av skyddande antioxidanter i luftvägarna, men inget skydd mot den luftvägsinflammation eller nedsättning av lungfunktionen som exponering för ozon kan ge. Det är en av slutsatserna i den avhandling som Annelie Behndig försvarar vid Umeå universitet 21 april. Ozon och dieselavgaser är två vanliga oxidativa luftföroreningar som kan leda till ökad sjuklighet hos individer med lung- eller hjärtkärlsjukdomar. Friska försökspersoner utvecklar luftvägsinflammation efter exponering för dessa luftföroreningar, som kan skada luftvägarna genom att bilda fria radikaler i form av negativt laddade syreatomer, vilka ger så kallad oxidativ skada. Kroppen har mot detta ett inbyggt försvar, de så kallade antioxidanterna, där bland annat C- och E-vitamin ingår. Tidigare befolkningsstudier har också visat att personer, som vid upprepade tillfällen utsätts för höga halter av ozon, har nytta av vitamintillförsel. Mekanismerna bakom de skyddande effekterna är dock ännu inte klarlagda. I denna avhandling studerades friska försökspersoner. De utsattes under två timmar för kontrollerade koncentrationer av dieselavgaser eller ozon i en exponeringskammare. Därefter genomfördes provtagning från luftvägarna med hjälp av ett smalt böjligt instrument, ett så kallat bronkoskop. I en av studierna föregicks exponeringarna av en veckas extra kosttillskott av vitaminer eller sockerpiller. Resultaten visar att kosttillskott av C-vitamin redan inom någon timme ökar koncentrationen av denna antioxidant i luftvägarna. Trots detta ses inget skydd mot lungfunktionsnedsättning och luftvägsinflammation efter en akut ozonexponering. Hos friska personer ses även utan extra kosttillskott en ökning av vissa antioxidanter i luftvägarna efter exponering för måttliga koncentrationer av ozon eller dieselavgaser, och detta kan förmodligen minska skadlig påverkan på luftvägarna. Ett regelbundet intag av färsk frukt och grönsaker gör att förråden av antioxidanter är välfyllda och är sannolikt av stor vikt för att upprätthålla ett starkt antioxidantförsvar och en god hälsa. Annelie Behndig är verksam vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, och nås på e-post annelie.behndig@lung.umu.se, telefon 090-785 18 83 eller mobiltelefon 0730-64 32 21. Fredagen den 21 april försvarar Annelie Behndig, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Airway Antioxidant Responses to Oxidative Air Pollution and Vitamin Supplementation. Svensk titel: Förändringar i luftvägarnas antioxidanter efter exponering för luftföroreningar och tillförsel av vitaminer. Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, 9 tr Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Isabelle Romieu, Instituto Nacional de Salud Publica, Cuernavaca, Mexico. En högupplöst porträttbild i färg på Annelie Behndig finns för nedladdning på: http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=742〈=sv.

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.