Gå direkt till innehåll
Urban Markström, professor vid Institutionen för socialt arbete och Susanne Tafvelin, docent vid Institutionen för psykologi, båda vid Umeå universitet.
Urban Markström, professor vid Institutionen för socialt arbete och Susanne Tafvelin, docent vid Institutionen för psykologi, båda vid Umeå universitet.

Pressmeddelande -

Knappt 60 miljoner till forskning som ska utveckla socialtjänsten

Umeå universitet har beviljats finansiering från Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa (Forte). Fyra projekt får dela på knappt 60 miljoner kr.

I Fortes utlysning ”Tillämpad välfärdsforskning 2021” har Umeå universitet fått finansiering för två program och två projekt. Finansieringen är en del av satsningen inom det Nationella programmet om tillämpad välfärdsforskning som Forte ansvarar för. Programmet ska verka för att förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten och är en del i den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. Fortes programbidrag är sexåriga och syftar till att mer långsiktigt förstärka forskningen inom socialtjänstområdet och möjliggöra utveckling av forskningsmiljöer.

Beviljade programbidrag

Susanne Tafvelin, docent vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, tilldelas 23 000 000 kr för projektet: Användbar automatisering: mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv

Urban Markström, professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, tilldelas 23 900 000 kr för projektet: UserInvolve: Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Beviljade projektbidrag

Isabel Goicolea, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, tilldelas 5 000 000 kr för projektet: Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld

Maria Lindström, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, tilldelas 7 200 000 kr för projektet: Effekt, kostnadseffektivitet och användbarhet av ’Everyday Life Rehabilitation’ (ELR): en pragmatisk RCT av personcentrerad rehabilitering i samverkan inom LSS- och SoL-boenden

Kontaktuppgifter:

Susanne Tafvelin, docent vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet
E-post: susanne.tafvelin@umu.se
Tel: 090-786 66 29
www.umu.se/personal/susanne-ta...

Urban Markström, professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet
E-post: urban.markstrom@umu.se
Tel: 090-786 54 46
www.umu.se/personal/urban-mark...

Isabel Goicolea, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet
E-post: isabel.goicolea@umu.se
Tel: 090-786 54 66
www.umu.se/personal/isabel-goi...

Maria Lindström, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet
E-post: maria.lindstrom01@umu.se
Tel: 090-786 62 67
www.umu.se/personal/maria-lind...

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Elin Andersson

Elin Andersson

Kommunikatör Samhällsvetenskaplig fakultet +46 90 786 9031

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Bara drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Trots sin storlek och sin internationella atmosfär är allt nära här. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt forskningscentrum.