Skip to main content

Kontinuitet och tillgänglighet viktigt efter upprepad tvångsvård för missbruk

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2017 08:50 CET

Robert Grahn, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Foto: Lena Lee, Ateljé Sandro.

Mer än varannan som dömts till tvångsvård för missbruk avvek från behandling. Det är främst yngre klienter som avviker och det går att se en koppling med högre risk att dö i förtid. Det är ett av resultaten som Robert Grahn visar i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Det är en komplex problematik som ligger till grund för att utveckla beroende. För personer som är i behov av missbruksvård vid upprepade tillfällen, är det viktigt med kontinuitet och tillgänglighet av insatser för att bearbeta problematiken, säger Robert Grahn.

I sin doktorsavhandling i socialt arbete fokuserar Robert Grahn på klienter som är i behov av behandling vid upprepade tillfällen för sitt missbruk av alkohol eller andra droger. Avhandlingen innehåller fyra delstudier som studerar återkomst i missbruksvård utifrån olika aspekter. I sin forskning har Robert använt sig av dels registerdata för att kunna följa personer över tid, dels data som har samlats in genom strukturerade intervjuer i samband med behandlingar.

Det är på det hela taget en dyster bakgrund till behov av upprepad tvångsvård som träder fram.

Resultaten visar att klienter med en högre grad av svårigheter inom ett flertal livsområden också hade ökade behov av behandling för missbruk vid upprepade tillfällen. Vidare visade resultaten att klienter som tidigare upplevt tvingande insatser, som tvångsvård som ung, psykiatrisk tvångsvård, fängelse eller fått sina barn omhändertagna också i större utsträckning hade blivit dömda till tvångsvård för missbruk upprepade gånger.

När det gäller personer som avviker från behandlingar, visade en delstudie i avhandlingen att 59 procent av de klienter som var dömda till tvångsvård avvek under det aktuella vårdtillfället. Yngre klienter var mer benägna än äldre att avvika. De som avvek drabbades sedermera av olika negativa resultat av detta. Förutom att de i högre grad blev dömda till ytterligare tvångsvård, visade gruppen dessutom på en högre risk för förtidig död.

– Men det är viktigt att se att det faktiskt går att påverka livssituationen även för personer med tung ryggsäck. Tillgång till samordnade kontinuerliga behandlingsinsatser förefaller avgörande för att motverka risken för återfall i allvarligt drogmissbruk där även tvångsvårdsinsatser ingår, säger Robert Grahn.

Robert Grahn är uppvuxen i Piteå och har tidigare arbetat som socialsekreterare.


För mer information, kontakta gärna
Robert Grahn
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet
Telefon: 090-786 79 86
Mobil: 070-2037776
E-post: robert.grahn@umu.se

Om disputationen
Robert Grahn, Institutionen för socialt arbete försvarar fredag 1 december sin avhandling med den svenska titeln: I behandling - Klienter som återkommer i den svenska missbruksvården. (Engelsk titel: In treatment - Repeaters of the Swedish Addiction Treatment System). Fakultetsopponent: Kristina Berglund psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Samhällsvetarhuset, hörsal A, Umeå universitet kl. 10.00-13.00.

Till avhandlingen

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.