Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Koppling mellan diabetes och Parkinsons sjukdom

En internationell forskargrupp under ledning av docent Paul W. Franks vid Umeå universitet har upptäckt en genetisk länk mellan Parkinsons sjukdom och typ 2-diabetes (tidigare kallad åldersdiabetes).

Gruppen innehåller även forskare från Karolinska Institutet, Center for Inflammation and Metabolism i Köpenhamn, Cambridge- and Heriot Watt-universiteten i Storbritannien, samt Scripps Institute i Florida, USA. Resultaten är webbpublicerade i tidskriften FASEB Journal.

Forskarna har studerat genen PINK1 (PTEN-induced Kinase 1) hos personer från Skandinavien och Storbritannien. Mutationer i den här genen har tidigare visats orsaka sällsynta, ärftliga former av Parkinsons sjukdom. Till att börja med identifierade forskarna flera vanliga förändringar i PINK1-genen som hämmar bildandet av budbärar-RNA (mRNA) och visade att låga halter av just mRNA ökar risken för typ 2-diabetes. Nästa steg var att påvisa att förändringar i PINK1-genen har samband med diabetes, vilket de kunde göra via prover från 50 000 personer i den genetiska DIAGRAM-databasen.

Eftersom typ 2-diabetes är en så komplex sjukdom ville forskarna söka mer precist efter de mekanismer som ligger bakom kopplingen mellan gendefekter i PINK1 och diabetes. PINK1-proteinet, som genen kodar för, anses skydda cellens mitokondrier från oxidationsskador och med ledning av detta studerades om personer som bär på den muterade genformen har problem med att oxidera energisubstanser som blodfetter (lipider) och glukos. Misstanken visade sig riktig: PINK1-defekterna som störde mRNA-bildandet och orsakade diabetes var också kopplade till höjda halter av blodfetter och störningar i syreomsättningen. I fettceller från möss kunde forskargruppen därefter visa att den hämmade produktionen av PINK1-proteinet orsakar nedreglering av en annan gen som är inblandad i lipidtransporter, "fatty acid binding protein 2". Denna observation kan förklara varför defekter i PINK1-genen medför ökade blodfetthalter och diabetes.

Paul W. Franks är gästlärare vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin. Han kan nås på tel. 090-785 33 54, epost paul.franks@medicin.umu.se

Referens: PW Franks, C Scheele, RJF Loos, AR Nielsen, FM Finucane, C Wahlestedt, BK Pedersen, NJ Wareham, JA Timmons. "Genomic variants at the PINK1 locus are associated with transcript abundance and plasma NEFA concentrations in European Whites". FASEB Journal 2008 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18495756).

Hans Fällman, informatör, Medicinska fakulteten
E-post: hans.fallman@adm.umu.se
Tel: 090-786 64 65

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.