Gå direkt till innehåll
Lärarlaget i hem- och konsumentkunskap: Linda Berggren, Helen Klingede-Wallin, Hedda Landfors och Cecilia Lindblom.
Lärarlaget i hem- och konsumentkunskap: Linda Berggren, Helen Klingede-Wallin, Hedda Landfors och Cecilia Lindblom.

Pressmeddelande -

Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020

Årets pris tilldelas lärarlaget i hem- och konsumentkunskap för sitt målmedvetna kvalitetsarbete.

Syftet med Lärarhögskolans pedagogiska pris är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset består av ett diplom och en prissumma om 30 000 kronor.

Lärarlaget består av:

Linda Berggren, doktorand
Helen Klingede-Wallin, adjunkt
Hedda Landfors, adjunkt
Cecilia Lindblom, filosofie doktor

De är alla behöriga lärare i hem- och konsumentkunskap.

Lärarlaget har under flera år målmedvetet arbetat med att kvalitetssäkra utbildningen till lärare i hem- och konsumentkunskap. Utbildningen erbjuds på distans med några fysiska träffar på universitetet. Lärarlaget har därför erfarenhet av att skapa stimulerande lärande- och examinationsmiljöer som fungerar både i fysisk och digital miljö. I kursutvärderingar får lärarlaget också genomgående höga betyg avseende bland annat bemötande.

– Vi försöker alltid utgå från studenternas blivande yrke när vi planerar och genomför undervisning. Det ska finnas en didaktik röd tråd genom hela utbildningen. Vår målsättning är att alla studenter som utbildar sig till lärare i hem-och konsumentkunskap ska få en utbildning av hög kvalitet, säger Hedda Landfors.

Mottagare av Lärarhögskolans pedagogiska pris 2020 har utsetts av en bedömningsgrupp bestående av tre lärare och en student.

Motiveringen lyder:

”Lärarlaget får priset för sitt målmedvetna kvalitetsarbete som gynnar både kollegor och lärarstudenter. Lärarlaget har särskilt arbetat med att införliva ämnesdidaktik som en röd tråd genom hela utbildningen. Lärarlaget bidrar till utveckling av olika lärandemiljöer och examinationsformer, både vid undervisning på universitetet och på distans.”

Lärarlaget mottar priset i samband med vårens promotion den 16 maj.

Pressbild

För mer information kontakta gärna

Cecilia Lindblom

E-post: cecilia.lindblom@umu.se

Telefon: 090-786 63 96

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Marie Oskarsson

Utbildningssamordnare 090-7866947

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.