Gå direkt till innehåll
  Y Balance Test - analysera rörelsemönster, asymmetrier i rörlighet och muskelstyrka. Foto: Kajsa Gilenstam
Y Balance Test - analysera rörelsemönster, asymmetrier i rörlighet och muskelstyrka. Foto: Kajsa Gilenstam

Pressmeddelande -

Landets första idrottsfysiologprogram startar i Umeå

Hösten 2020 startar ett Idrottsfysiologprogram med medicinsk och internationell inriktning vid Umeå universitet. Idrottsfysiologer kan med sina medicinska kunskaper om hur kroppen fungerar och om de invecklade fysiologiska förändringar som sker vid träning, jobba inom hela spektrat från elit- till motionsidrott.

- Hälsa och träning är en framtidsbransch för både idrottsfysiologer och fystränare runt om i hela världen. Det beror bland annat på ohälsa kopplad till vår moderna livsstil och på att såväl fysisk som psykisk ohälsa ökar i samhället, säger Michael Svensson, lärare och forskare vid Idrottsmedicin, Umeå universitet.

En idrottsfysiolog har spetskompetens inom fysträning vad gäller såväl teoretiska som praktiska färdigheter och kan arbeta med fysiologiska tester och fysträning inom såväl träning för hälsa som för optimering av fysisk prestation i elitidrott.

Idrottsfysiologer kan jobba som fystränare för idrottslag, grupper och individer, som utvecklings- och träningsansvarig i idrottsklubbar och på gym, eller som testledare på idrottsfysiologiska laboratorier i Sverige och utomlands.

Praktiskt i fyslabbet

Idrottsfysiologprogrammet leder till en kandidatexamen i medicin med Idrottsmedicin som huvudområde.

I utbildningen får studenterna lära sig utföra, tolka och analysera resultaten från olika praktiska tester som funktionell rörlighet, rörelsemönster, muskelstyrka, syreupptagningsförmåga och prestationsförmåga.

Under utbildningens tre år kommer mycket tid att tillbringas i ett helt nybyggt fyslabb – UMEX, Umeå Movement and Exercise Laboratory. Där kommer studenterna att lära sig exempelvis:

  • analysera rörelsemönster, asymmetrier i rörlighet och muskelstyrka och utifrån detta designa träningsprogram och instruera korrektiv träning
  • analysera rörelse- och belastningsmönster vid löpning, tyngdlyftning och styrkelyft
  • mäta laktat - mjölksyra - vid konditionstester för att undersöka hur energisystemen i kroppen fungerar och anpassas till träning eller inaktivitet
  • mäta funktionell styrka för att utveckla arbetskapacitet och förebygga besvär med överbelastning

UMEX är indelat i ett studentlabb och ett forskningslabb. I forskningsdelen finns avancerad utrustning för att mäta syreupptagning, muskelstyrka och blodanalyser. Studenterna har möjlighet att under utbildningen delta i forskningsprojekt och på så sätt få en inblick i medicinsk forskning.

Pedagogiskt ledarskap

Förutom de medicinska kunskaperna ingår också i utbildningen moment som handlar om pedagogiskt ledarskap i både teori och praktik. Praktiska uppgifter kan till exempel handla om att instruera i ett gym. Idrottspsykologi som också ingår, stärker förmågan att leda individer och grupper.

- Det räcker inte att som ledare ha rätt kunskaper, ledare måste även kunna förmedla kunskaperna till andra. I det nya programmet kommer studenterna därför få träna på just detta inom idrotts- och hälsoinriktad verksamhet, säger Kajsa Gilenstam, lärare och forskare på programmet.

Med världen som arbetsfält

Programmet har också en internationell inriktning - på tredje terminen sker undervisningen på engelska. Det underlättar för studier utomlands och för studenter från andra länder att komma till Umeå universitet.

Idrottsfysiolog (Exercise physiologist) är en etablerad yrkeskategori i många länder och det innebär att idrottsfysiologer har världen som arbetsfält.

Mer om idrottsfysiologiprogrammet

Kontakt:
Kajsa Gilenstam 
Telefon: 090-786 66 55
E-post: kajsa.gilenstam@umu.se

Michael Svensson
Telefon: 090-786 66 36
E-post: michael.svensson@umu.se

Se film om idrottsfysiologiprogrammet

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.