Gå direkt till innehåll
Lars-Erik Edlund, professor, Nordiska språk Foto: Umu
Lars-Erik Edlund, professor, Nordiska språk Foto: Umu

Pressmeddelande -

Lars-Erik Edlund tilldelas Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj

Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, har tilldelats Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj för att han som arbetande ledamot och preses för Samfundet under lång tid verkat för att göra Kungl. Skytteanska Samfundet till en verklig norrländsk akademi.

Efter 18 år som preses för Kungliga Skytteanska Samfundet avgick Lars-Erik Edlund på årsmötet den 28 maj. Som preses har han varit starkt engagerad i utgivningen av Samfundets skrifter och själv redigerat och medverkat i flera av dem.

Särskilt kan uppmärksammas att han i samband med Samfundets 50-årsjubileum 2007 tog initiativ till den internationella tidskriften Journal of Northern Studies, som bidragit till att etablera Samfundet på den internationella vetenskapliga scenen. Vidare har Lars-Erik Edlund möjliggjort den pågående utgivningen av Backenprästen Johan Anders Linders ”Minnen” som speglar kultur- och samhällsliv i Norrland och Umeå på 1800-talet.

Vidgat räckvidden

Lars-Erik Edlund har arbetat för att vidga Samfundets geografiska räckvidd. Detta har bland annat skett genom ett samarbete med Svensk-Österbottniska Samfundet, vilket resulterat i gemensamma konferenser och utgivningen av skriftserien Bottniska studier.

Lars-Erik Edlund har också under sina år som preses strävat efter att Kungl. Skytteanska Samfundet ska vara verksamt i hela Norrland och vid regionens alla lärosäten; Luleå tekniska universitet, SLU i Umeå, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. Detta har skett genom inval av ledamöter, tematiska konferenser och genom nyinrättade priser.

Under Lars-Erik Edlunds ledarskap har Kungl. Skytteanska Samfundet blivit en plats för tvärvetenskapliga möten som länkar samman lärosäten samt akademi och samhälle för att utveckla Norrlands vetenskapliga och kulturella attraktivitet.

Ny styrelse för Kungl. Skytteanska Samfundet

Efter årsmötet den 28 maj, 2021, består Samfundets styrelse av:

Erland Mårald, preses
Camilla Sandström, vice preses
Mikael Wiberg, sekreterare
Berit Lundh, skattmästare
Roger Jacobsson, redaktör
Anders Fällström, ledamot
Ulf Viklund, ledamot
Fredrik Elgh, ledamot
Ulf Wiberg, ledamot
Gunilla Nordlund, suppleant
Cathrine Norberg, suppleant
Åsa Rasmuson Lestander, suppleant

Kontakt:
Lars-Erik Edlund
Erland Mårald

Kungl. Skytteanska Samfundet

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Bara drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Trots sin storlek och sin internationella atmosfär är allt nära här. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt forskningscentrum.