Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lars Gardfors får pris för pedagogisk skicklighet

För kunnande, grundlighet och värme får medialäraren Lars Gardfors humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2006. Lars Gardfors undervisar på programmen för vetenskaps- och kulturjournalistik. Humanistiska fakultetens pedagogiska pris tilldelas lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet. Av motiveringen framgår att Lars Gardfors får årets pris för att han "dels genom sina aktuella kunskaper, sin grundlighet och sitt kvalitetstänkande, dels genom sin värme och sin förmåga att ge konstruktiv kritik, starkt bidrar till att göra utbildningen meningsfull för studenterna". Priset kommer att delas ut vid universitetets årliga vårfest den 27 maj 2006. Förutom äran får Gardfors en prissumma på 20 000 kronor. Lars Gardfors är lärare på programmen för vetenskaps- och kulturjournalistik och undervisar i fotografi, film/video, digital bildbehandling, bild/filmteori, layout, webbproduktion och informationssökning. Vid samma institution, kultur och medier, har han också ansvarat för fristående kurser i tillämpad bildkommunikation, Internet och multimedia, fotografi och datorgrafik samt bildteori. Gardfors har tidigare också arbetat med andra utbildningar vid Umeå universitet. Vid Designhögskolan planerade han utbildningens mediadel och undervisade under fem år i fotografi, video, datorgrafik, layout, bild/filmteori och bildspelsteknik. Innan dess arbetade Lars Gardfors vid universitetets bildlärarutbildning i tretton år. Han ansvarade för uppbyggnaden av medieinstitutionen, både vad gäller pedagogisk planering och inköp av utrustning, och undervisade i fotografi, film/video, teori, bildspel och datorgrafik samt i animationstekniker. Sin utbildning fick Lars Gardfors i Stockholm, bland annat på Konstfack/Teckningslärarinstitutet och på Dramatiska Institutet, där han senare också arbetade som bild/medialärare under tre år. Gardfors har också arbetat som frilansande filmare, fotograf, tecknare och utbildare. Till Umeå och Umeå universitet kom han 1978. Högupplöst porträttbild: http://www.umu.se/humfak/pressbilder/lars_gardfors.jpg Helena Vejbrink, informatör, humanistisk fakultet E-post: helena.vejbrink@adm.umu.se Tel: 090-786 93 79

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.