Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ledande ledarskapsforskare blir ny hedersdoktor

Paul Bredeson, framstående forskare och lärare med ett brinnande intresse för att utbilda skolchefer och rektorer till duktiga ledare, har utsetts till hedersdoktor vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Paul Bredeson, professor i utbildningsledarskap vid University of Wisconsin-Madison, har betytt mycket för de olika rektorsutbildningar som sedan år 1994 bedrivs vid Umeå universitet. Han har gjort utomordentligt stora insatser för att bygga upp forskningen och också varit delaktig i att omstrukturera rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling. Han har även aktivt spridit kunskapen om universitetets forskning på ett internationellt plan.

Betydande nätverk
Professor Bredesons forskning är centrerad kring hur ledarskap uppfattas och tolkas, speciellt inom skolans värld. På senare tid har han särskilt inriktat sig på hur förståelser om ledarskap påverkar rektorers och skolchefers arbete och framgång, och han har också studerat vad fort- och vidareutbildning av skolledare får för effekter.

Paul Bredeson är väldigt öppen för samarbete, och har lång erfarenhet av att arbeta med både forskare och praktiker. I många olika sammanhang har han introducerat Umeåforskare för sitt värdefulla internationella kontaktnät, och som återkommande gästforskare vid Umeå universitet är han alltid mån om att träffa verksamma rektorer och skolchefer. Han har också varit värd för flera av rektorsutbildningens uppskattade studieresor till Wisconsin.

Tidigare president
Paul Bredeson är född år 1946, och disputerade 1982 vid University of Wisconsin-Madison, USA. Under 1982–1985 var han universitetslektor vid Ohio University, och ansvarade då för att utveckla ett utbildningsprogram för erkända och framstående ledare inom utbildningsområdet. Sedan år 1991 är han professor vid University of Wisconsin-Madison.

Hans vetenskapliga produktion är omfattande, både när det gäller artiklar och böcker, och några av de senare används flitigt inom skolledarutbildning i USA och Kanada. Paul Bredeson är medlem av flera framstående redaktionsråd, och har även varit president för University Council for Educational Administration (UCEA) – den mest betydelsefulla professionella organisationen inom forskningsområdet i USA.

För mer information, kontakta:

Olof Johansson
professor i statsvetenskap och föreståndare vid Centrum för skolledarutveckling,
Umeå universitet
Telefon: 090-786 7812, 070-626 1994
E-post: olof.johansson@pol.umu.se

Pressbild

Centrum för skolledarutveckling

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.