Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ledgångsreumatism ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar

Patienter med ledgångsreumatism löper nästan tre gånger så stor risk att insjukna i både hjärtinfarkt och stroke som normalbefolkningen. Det visar Anna Södergren i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 21 november.

Anna Södergren har funnit att patienter med mångårig kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) har nästan tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtinfarkt respektive stroke jämfört med normalbefolkningen. Dödligheten efter dessa kärlhändelser är också ökad jämfört med den övriga befolkningen, visar resultaten. Tidig åderförkalkning (ateroskleros), mätt med ultraljud av kärlväggens tjocklek i halspulsådern (intimamediatjocklek, IMT) och av den kärlväggsberoende vidgningsförmågan hos pulsådern i överarmen, är inte ökad hos nyinsjuknade patienter med RA jämfört med normalbefolkningen. Däremot ökade aterosklerosen, mätt som IMT, snabbare hos patienter med RA än hos kontroller under 18 månader.

Vid första mättillfället i ultraljudsstudien kunde Anna Södergren påvisa ökad aktivering av kärlväggens innersta lager, endotelet, hos patienter med RA jämfört med friska kontroller. Denna aktivering anses vara det första steget i aterosklerosprocessen. Samband fanns mellan dessa markörer för endotelaktivering och förekomsten av ateroskleros i större utsträckning hos patienter med tidig RA än hos kontroller. Flera markörer för inflammation var hos patienter med RA relaterade till dessa markörer för endotelaktivering.

Patienter med RA har tidigare visats ha ökad nivå av homocystein, ett ämne i blodet som förknippas med en ökad risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom och vars omsättning påverkas av bl. a. B-vitaminer. Patienter med RA behandlades med en kombination av vitamin B6, B12 och folsyra eller placebo under 12 månader. Under uppföljningen sågs en betydande sänkning av homocysteinnivån hos gruppen behandlad med B-vitaminer redan efter 3 månader. Av detta drogs slutsatsen att homocystein är lika lätt att sänka hos patienter med RA som hos normalbefolkningen. Uppföljningstiden var dock för kort för att se några effekter på hjärtkärlsjukdom hos dessa patienter.

Sammanfattningsvis är det viktigt att identifiera och behandla riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom hos patienter med RA i enlighet med de riktlinjer som finns, samt att identifiera och behandla hjärt-kärlhändelser på ett optimalt sätt. Viktigt är även att den inflammatoriska aktiviteten behandlas så bra som möjligt, för att minska risken både för hjärtkärlsjukdom och för den leddestruktion som är förknippad med RA.

Fredagen den 21 november försvarar Anna Södergren, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, sin avhandling med titeln Epidemiological and pathogenic aspects of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis".
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS. Fakultetsopponent är docent Tuulikki Sokka, Jyväskylä, Finland.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1906

Anna Södergren är doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin. Hon nås på telefon 090-785 00 00, mobiltelefon 070-293 18 69 eller e-post anna.sodergren@medicin.umu.se.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.