Gå direkt till innehåll
Så kallade fruktklämmisar i butikshylla. Foto: Ellen Lundkvist.
Så kallade fruktklämmisar i butikshylla. Foto: Ellen Lundkvist.

Pressmeddelande -

Måttligt med fruktklämmisar ger inte övervikt på barn

Så kallade fruktklämmisar någon gång i veckan har inget samband med övervikt hos barn. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Övervikt vid 18 månaders ålder hänger istället främst ihop med mammans BMI. Studien visar också att amning ger ett visst skydd mot övervikt.

– Det finns ingen anledning till överdriven oro över att 1,5-åringar i Västerbotten äter fruktklämmisar så ofta att de blir överviktiga, säger Ellen Lundkvist vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien

Klämmis är en barnmatsprodukt som har blivit populär hos både barn och föräldrar. Dock har varnande röster hävdat att det finns en risk att söta fruktklämmisar lockar till överkonsumtion, vilket i sin tur leder till övervikt. I en studie inom ramen för Northpop-programmet i Västerbotten undersöktes om det finns ett samband mellan klämmisar och vikt vid 18 månaders ålder.

Av 1499 barn i studien fick 23,5% fruktklämmis minst en gång i veckan vid 18 månaders ålder. Dessa barn hade inte högre BMI och var inte överviktiga i större utsträckning än barn som fick fruktklämmis mindre ofta eller inte alls. Av de barn som fick klämmis varje vecka, fick de flesta det en till tre gånger i veckan. Bara 2,5 procent av barnen fick klämmis dagligen.

Studien bekräftar också tidigare studier om att amning har en skyddande effekt mot övervikt. Däremot gick det inte att se något samband mellan övervikt och frukt, juice eller vällingdrickande. Inte heller kunde man urskilja något samband mellan föräldrarnas inkomst och utbildning och barnens vikt. Det starkaste sambandet som gick att se i studien var att övervikt bland barnen var kopplat till övervikt i form av högt kroppsmasseindex. BMI, hos mamman.

– Genom att följa ett stort antal barn och föräldrar systematiskt under lång tid får vi stora mängder kunskap till nytta för framtida barnfamiljer, säger professor Magnus Domellöf, huvudansvarig för programmet Northpop.

Programmet Northpop har sedan 2016 följt drygt 5 000 gravida kvinnor i Västerbottens län. Totalt kommer 10 000 gravida kvinnor i Västerbottens län att ingå. Kvinnorna, deras partners och deras barn kommer att följas tills barnen är i skolåldern. NorthPop förväntas generera en stor mängd forskningsresultat under de kommande decennierna.

Studien om fruktklämmisar publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Om den vetenskapliga publiceringen
Fruit Pouch Consumption and Dietary Patterns Related to BMIz at 18 Months of Age
Ellen Lundkvist, Elisabeth Stoltz Sjöström, Richard Lundberg, Sven-Arne Silfverdal, Christina E. West och Magnus Domellöf
Nutrients DOI: 10.3390/nu13072265
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/7/2265

För mer information, kontakta gärna
Magnus Domellöf, professor och barnläkare
Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet/
Barn- och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Telefon: 090-785 21 28
Mobil: 070-671 7963
E-post: magnus.domellof@umu.se

Ellen Lundkvist, läkarstudent och första författare
Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik
Umeå universitet
Telefon: 073-1507673
E-post: ellen.lundkvist@gmail.com

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.