Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Mätbara mål och elever i centrum för litteraturundervisning

Litteraturundervisningen i gymnasieskolan styrs i första hand av ämnesplanernas mätbara mål. Två vanligt förekommande syften med litteraturläsning i skolan är språkutveckling och läsförståelse. Det visar en studie från Umeå universitet.

Studien har undersökt hur gymnasielärare kopplar estetiska aspekter till litteraturundervisningen. Resultaten vittnar även om att läsupplevelsen ges en mindre framträdande roll.

I en enkät bland gymnasielärare i svenska framgick det att läsupplevelsen tjänar både som medel och ett mål i sig i undervisningen. Trots det uppgav deltagarna att den betraktas som en sekundär biprodukt av litteraturläsningen.

– Läsupplevelsen är viktig, inte bara för att skapa läslust hos eleverna, utan även för att främja läsförståelsen, säger Spoke Wintersparv, doktorand i pedagogiskt arbete.

Mångbottnade utgångspunkter

Studien undersökte även utgångspunkten för undervisningen, vilken visade sig vara mångbottnad. Å ena sidan svarade deltagarna att undervisningen är lärarcentrerad, med hänvisning till att styrdokumenten behöver följas. Å andra sidan uppgav de att de, i sin tolkning av styrdokumenten, anpassar undervisningen efter elevernas behov och intressen

Anpassningarna rör uteslutande textval, modalitet, förlängd deadline och examinationsform, och görs med hänseende till elevmotivation och tillgängliggörande av undervisningsinnehåll. Vad som däremot lämnas intakt av deltagarna är undervisningsmetoden.

– Om läsupplevelsen gjordes till en tydligare del av de elevcentrerade anpassningarna i undervisningen skulle det kunna innebära en vinst för eleverna, säger Spoke Wintersparv och fortsätter: – Jag menar att en mer holistisk litteraturundervisning kan främja såväl arbetet med mätbara mål som de estetiska aspekterna av litteraturläsningen.

Studien har publicerats och går att läsa i Scandinavian Journal of Educational Research

Kontakt:
spoke.wintersparv@umu.se eller tel. +44 779 624 3040.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.