Gå direkt till innehåll
Adna Bliek.
Adna Bliek.

Pressmeddelande -

Masterstudent från Umeå belönas med Women's STEM Award

Datavetaren Adna Bliek har erhållit Women's STEM Award för sin masteruppsats "Backchanneling in Human-Robot Communication", vilken hon skrivit vid Umeå universitet.
– Vi är mycket glada för Adnas skull, hon har ytterligare bidragit till att stärka vår forskning, säger Thomas Hellström, professor vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Kvinnliga STEM-studenter från hela världen tog sin chans att tävla i Women’s STEM Award 2021 med sin kandidat- eller masterexamen. STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics och vinnaren i kategorin AI blev Adna Bliek, tidigare masterstudent vid Umeå universitet.

– Min avhandling innehåller forskning från många olika områden inom AI, interaktion mellan människa och robot, psykologi och lingvistik. Jag har alltid velat arbeta brett och är väldigt glad över att detta tvärvetenskapliga arbete nu belönas, säger Adna Bliek.

Avgörande kommunikation

Adna gjorde sitt masterprojekt under handledning av Suna Bensch, biträdande lektor, och Thomas Hellström, professor vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet. Det är en institution som vuxit i rekordtakt och är välkänd internationellt för sin forskning inom AI, robotik, autonoma system och programvara.

– Multimodal backchanneling handlar om indirekt kommunikation, till exempel ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk. Vi människor använder det hela tiden för att effektivisera samtal och interaktion med andra. När vi talar kan vi till exempel göra ett avbrott för frågor när vi ser signaler på att någon inte hänger med eller är oense, säger Thomas Hellström.

Inom robotforskning är robotars backchanneling-beteende och dess effekter på människor välstuderade. Forskargruppen i Umeås arbete är unikt, då den studerar hur robotar kan påverka människors backchanneling, alltså återkoppling, i verbal kommunikation.

– En robot med förmågan att detektera hur människor återkopplar, och sedan reagera och anpassa sig på rätt sätt leder till förbättrad interaktion, bättre anpassad till människan, säger Suna Bensch, docent vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Tuff konkurrens

Women’s STEM Award anordnas av GDW Global Digitial Women GmbH och Deutsche Telekom. Arrangörerna fick in 157 masteruppsatser varav 100 inom kategorin AI.
– Det var verkligen en hård konkurrens och vi är mycket glada och stolta över Adnas bedrift, säger Suna Bensch.

Adna Bliek är nu doktorand vid universitetet i Erlangen-Nuernberg i Tyskland där hon fortsätter att forska med fokus på hur man kan förbättra interaktionen mellan människa och robot.

– Jag trivdes verkligen på Umeå universitet och är glad över att Thomas och Suna gav mig ett ämne som jag verkligen brinner för. De hjälpte mig i design- och utvecklingsfaserna och under skrivandet av uppsatsen, och för publiceringen av mitt arbete vid den internationella konferesen RO-MAN 2020, säger Adna Bliek.

– Vi letar alltid efter begåvade studenter som vill medverka i våra projekt inom Intelligent Robotics. Självklart känns det alltid extra tillfredställande när våra studenter får sådan internationell uppmärksamhet. Vi är mycket glada för Adnas skull, säger Thomas Hellström.

Mer information

Afna Blieks examensarbete resulterade i en gemensam publikation som presenterades vid International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) 2020. Läs och ladda ner den här.

För mer information, kontakta gärna:

Adna Bliek, doktorand University of Erlangen-Nuernberg,
E-post: adna.bliek@fau.de

Suna Bensch, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
E-post suna.bensch@umu.se

Thomas Hellström, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
E-mail: Thomas.hellstrom@umu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Anna-Lena Lindskog

Anna-Lena Lindskog

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 090-786 58 78

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Bara drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Trots sin storlek och sin internationella atmosfär är allt nära här. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt forskningscentrum.