Gå direkt till innehåll
Umeå universitet satsar på ökad användning av blodprover från hälsoundersökningar, i forskningen inom precisionshälsa.
Umeå universitet satsar på ökad användning av blodprover från hälsoundersökningar, i forskningen inom precisionshälsa.

Pressmeddelande -

Mer forskning på redan insamlade biobanksprover

Nu startar PREDICT, ett forskningsprojekt som syftar till att sammanställa information om redan insamlade blodprover för att de ska kunna nyttjas ännu mer för forskning inom precisionshälsa – individanpassade insatser för en bättre hälsa.

Medicinska fakulteten vid Umeå universitet har under 2020–2022 gjort en satsning på 14 miljoner kronor för att öka användningen av alla prover som samlats in vid olika typer av hälsoundersökningar. Umeå universitet leder projektet som görs i samverkan med Region Västerbotten.

Tanken med projektet är att i detalj kunna undersöka till exempel ämnen i blodet, så kallade biomarkörer, för tidig upptäckt av sjukdom och studera hur samsjuklighet påverkar sjukdomsutveckling. För att kunna göra det går forskarna ut med en förnyad förfrågan om samtycke till delar av befolkningen som någon gång tidigare lämnat ett blodprov för forskning.

– Målet är att kunna jämföra individer som har olika sjukdomar mot utvalda kontrollindivider, säger Elin Thysell, biträdande huvudprojektledare.

– Kontrollindividerna är slumpmässigt utvalda att representera alla de 125 000 personer som någon gång lämnat prov i samband med Västerbottens hälsoundersökning.

– I moderna studier inom precisionsmedicin och precisionshälsa vill man ofta kunna återkoppla till deltagarna om man hittar något där en åtgärd skulle vara av värde för individen, säger Beatrice Melin, professor i onkologi och huvudprojektledare för PREDICT vid Umeå universitet.

– Att göra ett förnyat samtycke öppnar för den möjligheten. Deltagaren får själv välja om hen vill få ett individuellt resultat tillbaka.

I första skedet görs ett testutskick till 1000 deltagare, och sedan kommer ett större utskick med förfrågningar att ske under hösten 2021. De tillfrågade personerna kommer att få brev i brevlådan med information. Man kan välja om man svarar med svarskuvert per post men möjlighet finns också att ge samtycke med hjälp av BankID i mobiltelefonen, vilket bidrar till mindre pappershantering.

– Vi hoppas att så många som möjligt deltar, då detta är ett viktigt avstamp för att kraftsamla och hitta många nya biomarkörer i blodet som på ett tidigt stadium kan avslöja sjukdom, säger Beatrice Melin.

Ett trettiotal forskare är knutna till PREDICT, som koordinatorer för olika sjukdomar och kan vidareutveckla forskningen inom sitt respektive område. Övergripande målet är att hitta sjukdom tidigt och på så sätt ge bättre förutsättningar för behandling och en ökad överlevnad.

Kontaktpersoner:

Elin Thysell, första forskningsingenjör, Institutionen för medicinsk biovetenskap
Telefon: 0721770176
Mejl: elin.thysell@umu.se

Beatrice Melin, professor, överläkare, Institutionen för strålningsvetenskaper
Telefon: 0730918028
Mejl: beatrice.melin@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.