Skip to main content

Miljonstöd till nytt sätt att angripa virus

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2019 10:12 CET

Magnus Evander, professor i Virologi vid Umeå universitet. Foto: Mattias Pettersson.

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet ska bidra till att på sikt utveckla nästa generations läkemedel mot virus. Projektet som stöds med sex miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons Stiftelse syftar till att få fram läkemedel som har effekt på värdcellen, till skillnad från dagens läkemedel som slår mot en handfull virusproteiner.

Det handlar om virus som orsakar svåra sjukdomar och mycket lidande där det idag saknas effektiva behandlingar. Att få läkemedel mot dem kan rädda liv, säger Magnus Evander, professor i virologi vid Umeå universitet.

En grupp virus som projektet berör är adenovirus. Personer med nedsatt immunförsvar, exempelvis barn som genomgår benmärgstransplantation för leukemi är särskilt utsatta. Om barnet drabbas av adenovirus underbehandlingen är risken stor att barnet dör.

Forskargruppen, Magnus Evander, Mikael Elofsson och Gisa Gerold, fokuserar i projektet på vad som sker i värdcellen när viruset infekterar cellen. Mot de flesta virussjukdomar saknas idag behandling De läkemedel som finns riktar sig mot vissa specifika virusproteiner. Virus har dock en förmåga att snabbt själv förändras, så att resistens mot läkemedel kan utvecklas.

Genom att istället fokusera på den infekterade cellen, är förhoppningen att man ska kunna identifiera antivirala läkemedel som har effekt mot flera olika typer av virus. Detta eftersom många processer i cellen är gemensamma för olika virus.

– Utveckling av läkemedel som hämmar virusets infektionscykel genom att endast agera på värdcellens proteiner är ett paradigmskifte i hur virusinfektioner kan behandlas, säger Magnus Evander.

Genom samarbete med läkemedelsföretag har projektet en unik tillgång till ett stort antal kemiska substanser med kända värdcellsmål. Dessa substanser är resultatet av omfattande utveckling inom olika läkemedelsprojekt och kunskapen om hur de påverkar en mänsklig cell är mycket god. Med forskningsstödet från Familjen Erling-Perssons Stiftelse kommer man att kunna ta resultat och upptäckter från grundvetenskapliga projekt och utveckla dem till läkemedelskandidater.

För mer information, kontakta gärna
Magnus Evander
Institutionen för klinisk mikrobiologi
Umeå universitet
Telefon: 076-800 70 78
E-post: magnus.evander@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.