Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mobilapp effektiv hjälp för kvinnor med urininkontinens

Att själv behandla sin urininkontinens med en app i mobiltelefonen är en effektiv hjälp för kvinnor som har problem med urinläckage. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Vi kan se att symtomen minskade och livskvaliteten ökade för kvinnor som använde mobilappen, säger Emma Nyström, ST-läkare i Brunflo och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

I en randomiserad kontrollerad studie jämfördes en grupp kvinnor med ansträngningsinkontinens som tränade med appen Tät® med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling. Efter tre månader utvärderades resultatet bland de 121 kvinnor som besvarade uppföljningen.

Det visade sig att de som hade använt appen hade fått både mindre läckage och bättre livskvalitet. Sedan analyserades data vidare för att se om några lyckats bättre än andra. Man fann då att de som hade högre förväntningar på behandlingsresultatet, som höll vikten och blev starkare i bäckenbotten också upplevde att urinläckaget hade blivit mycket bättre.

Urininkontinens är vanligt framförallt hos kvinnor. Många av dem söker inte vård för sina besvär. E-hälsa har visat sig kunna sänka barriärerna och vara ett nytt kostnadseffektivt sätt att nå ut med effektiv behandling till många. Därför utvecklades mobilappen Tät® inom forskningsprojektet Tät.nu vid Umeå universitet.

– Det finns en del skam kring urinläckage och ibland har man annat i livet som känns viktigare vilket kan vara skäl till att många inte söker hjälp. Därför kan en app vara ett lättillgängligt hjälpmedel som man alltid kan bära med sig och som ger ett enkelt men värdefullt stöd till bäckenbottenträning, säger Emma Nyström.

Appen Tät® är nu fritt tillgänglig och kan laddas ned gratis av vem som helst. Hittills har appen laddats ner över 55 000 gånger Man får vid nedladdning välja om man vill besvara några frågor för att forskarna ska kunna följa hur det går för appanvändarna.

Av dem som hade urininkontinens vid nedladdning av appen besvarade 14 procent en uppföljande enkät. Två tredjedelar av dessa angav då att de förbättrats och 29 procent hade blivit mycket eller väldigt mycket bättre. Användare med läckage vid ansträngning rapporterade förbättring i större utsträckning, liksom de som använt appen och bäckenbottentränat minst varje vecka.

Emma Nyström är uppvuxen i Nordvärmland. Hon arbetar som ST-läkare i Allmänmedicin vid Brunflo hälsocentral utanför Östersund.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Emma Nyström
Telefon: 070-562 67 66
E-post: emma.nystrom@umu.se

Om disputationen

Emma Nyström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar fredag 11 januari kl. 13 sin avhandling Självbehandling av urininkontinens med hjälp av eHälsa - Kliniskt relevant förbättring, behandlingseffekt och framgångsfaktorer. Fakultetsopponent Guri Rørtveit, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Norge. Huvudhandledare Eva Samuelsson. Plats: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.