Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Moderna mediers omvälvande inverkan på samhällskulturen

Samspelet mellan medier, teknik och plats och hur det påverkar allt ifrån umgängesformer, stadsbild och interaktiv arkitektur till nya material står i fokus på , Media Places, den internationella konferens som äger rum på Humlab vid Umeå universitet den 9-11 december.

Konferensen är ett första steg att skapa ett nytt spännande forskningsfält, mellan framstående internationella aktörer inom området och forskare vid Umeå universitet. Ett samarbete med Stanford University kommer att presenteras. Området kommer att få en given plats på Humlab-X och Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

– Det är ett ämne och en konferens som samlar människor från ett brett spektra av yrkesgrupper. Astrofysiker, arkitekter, designforskare, spelkonstruktörer, kulturhistoriker, genusforskare och kreatörer inom digitala medier är några av alla de som deltar, berättar Patrik Svensson föreståndare för Humlab.

En aspekt är att nya marknader skapas utanför traditionella kanaler och att medierna och tekniken är med och förändrar våra offentliga platser som shoppinggallerior, caféer – hela stadsbilder – samtidigt som teknik och medier formas av platserna och de människor som vistas där.

– En fråga är vilka som kommer att producera innehåll för dessa platser och vilka affärsscenarior vi kan se på fem års sikt. Forskare funderar å sin sida över interaktiv arkitektur, digitala material, hur vi människor och vår kultur samspelar med medierika platser. Ett exempel är hur trädgårdarna i Versailles under bildandet av den franska nationalstaten kan ses som en ”media place”, förklarar Patrik Svensson.

Konferensen väver inte bara samman olika yrkeskategorier och forskningsfält utan även det lokala näringslivet och forskningen med framstående internationella aktörer. Programmet innehåller både forskningsinriktade och industriinriktade workshops.

Regionalt och nationellt näringsliv representeras bland andra av David Eriksson, North Kingdom, Derny Häggström, Oryx Simulations, Ingvar Näslund, Västerbottens Kuriren samt Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Bland internationella gäster återfinns framstående medieforskare som Chandra Mukerji och Lynn Spigel liksom arkitekten Robert Miles Kemp, art directorn Jesus de Francisco, Carter Emmart, som bl.a. producerat ”Journey to the Stars” för American Museum of Natural History och Molly Steenson, doktorand i arkitektur på Princeton. Från Stanford University kommer Zephyr Frank, professor i latinamerikansk historia och en av ledarna för deras Spatial History-projekt.

I programmet ingår också Umeåforskaren Anna Johansson, som talar om onlineplatser och självskärande, indiespelutvecklaren Nicklas ”Nifflas Nygren”, samt performanceartisterna Iris Piers och Anja Linna.

Konferensprogram: http://culturetech.se/mediaplaces/schedule.php
Torsdagens kvällspass: kl 17.00-19.00 rekommenderas särskilt

Kontaktperson:
Patrik Svensson, föreståndare Humlab, Umeå universitet
E-post: patrik.svensson@humlab.umu.se
Mobil: 070-397 84 66

 

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.