Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Molekylär brytare kan stoppa inflammation

Forskare i Umeå har identifierat en komponent i cellerna som fungerar som en molekylär strömbrytare för att inaktivera det medfödda immunförsvaret. Den kan på så sätt förhindra vissa sjukdomar där immunsystemet överreagerar. Detta visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Det är en milstolpe i förståelsen av hur vårt immunsystem fungerar och hur immunsystemets svar kan kontrolleras för att förebygga inflammatoriska sjukdomar, säger Swarupa Panda, doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

I sin doktorsavhandling har Swarupa Panda identifierat en nyckelkomponent som reglerar immunsystemet och som därigenom förhindrar att olika störningar utvecklas, inklusive inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Vårt medfödda immunsystem är avgörande för vår överlevnad. Det aktiveras när kroppen behöver skydda sig mot patogena organismer, såsom bakterier och virus, eller för att läka skadad vävnad. Hos vissa människor överreagerar dock immunsystemet, något som kan orsaka kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer.

När man letade efter gener som kan kontrollera och reglera immunförsvaret identifierade forskargruppen under Nelson O. Gekara med doktoranden Swarupa Panda molekylen MYSM1, en komponent i ubikvitinsystemet, som en nyckelreglermolekyl som stoppar överdriven inflammation. Ubikvitinsystemet är det system som reglerar proteinernas nivåer i cellen. Forskarna fann att denna molekyl verkar som en "strömbrytare" så att den som svar på medfödda immunstimuli sätts i av- och på-läge för att återställa immun jämvikt.

MYSM1 var tidigare känd för sin funktion inom cellkärnan. I sin avhandling uppmärksammar Swarupa Panda dess funktion i cytoplasman. Som svar på infektion och inflammation ackumuleras MYSM1 snabbt i cytoplasman där den inaktiverar immunsystemets signalvägar och förhindrar immunförsvaret från att attackera kroppens egen vävnad. Dessutom tyder nya fynd på att MYSM1 också fungerar som en så kallad tumörsuppressor.

– Detta betonar vikten av MYSM1 som ett högvärdesmolekylärt mål för framtida antiinflammatoriska och anti-tumörterapier, säger Swarupa Panda.Fler studier

Upptäckten publiceras i de vetenskapliga tidskrifterna Immunity och Nature communications.

Swarupa Panda har en masterexamen i bioteknik från Utkal University, Indien. Efter doktorsexamen kommer Swarupa Panda att fortsätta sin postdoktorala forskning om cancerbiologi vid Universitetssjukhuset i Oslo och för detta har hon fått ett prestigefyllt EMBO långsiktigt gemenskap.

Till avhandlingen

Till vetenskaplig artikel i Immunity

Till vetenskaplig artikel i Nature communications

För mer information, kontakta gärna
Swarupa Panda
Institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 076-268 55 03 (engelsktalande)
E-post: swarupa.panda@umu.se

Nelson Gekara
MIMS (Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden)
Telefon: 090-785 08 20 (engelsktalande)
E-post: nelson.gekara@mims.umu.se

Om disputationen
Swarupa Panda, Institutionen för molekylärbiologi, försvarar fredag 25 januari kl. 9.00 sin avhandling Ubikvitinsystemetets roll och funktion i regleringen av det medfödda immunsystemet (engelsk titel The role and mechanism of ubiquitin system in innate immune regulation). Fakultetsopponent: Professor Geert Van Loo, Universitetet i Gent, Belgien. Huvudhandledare: Nelson O. Gekara. Plats: Föreläsningssalen Unod T9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.