Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Motivation kan påverka minnesprestation

Det visar den avhandling som Leonard Ngaosuvan, Umeå universitet, lägger fram den 28 september. Resultaten av de minnestester som deltagare fick göra visade att motivations-skillnader kan påverka minnesprestationen. Vi har länge känt till att motivation är positivt för lärandet. Motiverade personer studerar till exempel under längre tid eller repeterar oftare jämfört med andra. Däremot har det hittills varit svårt att skapa instruktioner som verkligen motiverar försöksdeltagare experimentellt. Vidare har det varit oklart hur dessa instruktioner kan påverka minnesprestationen när det inte finns möjligheter att studera eller repetera under längre tid. Syftet med Ngaosuvans avhandling var att utveckla kraftfullare motivationsinstruktioner och att undersöka hur dessa påverkar episodisk minnesprestation. Avhandlingen visar att motivation kan påverka minnesprestation även om det inte finns skillnader i uppmärksamhet eller repetitionstid. Detta kräver dock att motivations-instruktionerna baserar sig på flera olika teorier. En delstudie, som innehöll ett test som handlade om att återge ord, visade att manliga universitetsstuderanden som tävlade i lag (utan samarbete) mot ett fåtal lag presterade bättre än de som tävlade mot ett stort antal lag. Denna motivationsinstruktion utnyttjar således både vinstchans och grupprocesser för att skapa en motivationsskillnad som i sin tur påverkade minnesprestationen. Vidare påverkade denna instruktion bara fri återgivning, när deltagarna skriver upp så många ord som möjligt, men inte förmågan att känna igen ord. Detta resultat antyder att det är under själva testet som motivation har sin starkaste påverkan på episodisk minnesprestation. E-publicering av avhandlingen finns på: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=304 Tisdagen den 28 september försvarar Leonard Ngaosuvan, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Motivation and episodic memory performance. Svensk titel: Motivation och episodisk minnesprestation. Disputationen äger rum kl 10.15 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Carl-Martin Allwood, institutionen för psykologi, Lunds universitet. Leonard Ngaosuvan är uppvuxen i Västerås. Han genomgick sin grundutbildning, kognitionsvetenskapligt program vid högskolan i Skövde. Leonard Ngaosuvan nås på: Institutionen för psykologi, Umeå universitet Tel: 090-786 64 01 E-post: Leonard.ngaosuvan@psy.umu.se

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.