Gå direkt till innehåll
Mycket slump ger säkrare statistiska undersökningar

Pressmeddelande -

Mycket slump ger säkrare statistiska undersökningar

Anton Grafström, Umeå universitet, har i sin avhandling utvärderat och förbättrat urvalsmetoder för statistiska undersökningar.  Han visar bland annat att det går att uppnå en bra och stabil uppskattning genom att använda en urvalsmetod som innehåller mycket slump. Då minskar också risken att få ett felaktigt resultat.

En statistisk undersökning görs för att man är intresserad av att uppskatta någon egenskap hos en population av enheter. Det kan vara att vi är intresserade av hur de röstberättigade kommer att rösta i det kommande valet. Genom att studera ett urval av enheter, även kallat stickprov, går det att dra slutsatser om hela populationen.  Ju bättre själva urvalet är genomfört, desto mer korrekta slutsatser kan dras.

Ett exempel är om man vill uppskatta den totala mängden utsläpp från 50 olika fabriker, men bara har råd att göra mätningar på 10 fabriker. Hur ska dessa 10 fabriker då väljas ut? Man kan misstänka att stora fabriker står för mer utsläpp än små fabriker. Genom att välja ut stora fabriker med större sannolikhet än små fabriker kan man få en bättre uppskattning av den totala mängden utsläpp. Det finns många olika metoder som kan användas vid denna typ av urval. I avhandlingen har dessa metoder utvärderats och förbättrats.

Anton Grafström är född 1979 och uppvuxen i Härnösand. Han började studera till energiingenjör vid Mittuniversitetet i Härnösand 1999.  Det ökande intresset för matematik gjorde att han år 2002 flyttade till Umeå och började läsa på programmet för tillämpad matematik. År 2005 tog han en magisterexamen i matematisk statistik och påbörjade därefter sina doktorandstudier i matematisk statistik.

Fredagen den 28 maj försvarar Anton Grafström sin avhandling med titeln On unequal probability sampling designs. Disputationen äger rum kl 13.15 i sal MA121 i MIT-huset. Fakultetsopponent är docent Imbi Traat, Institute of Mathematical Statistics, University of Tartu, Estland.

Avhandlingen är e-publicerad på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33701

För ytterligare information, kontakta gärna:
Anton Grafström
Telefon: 090-7867910
E-post: anton.grafstrom@math.umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.