Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nomadkultur i en av Bildmuseets sommarutställningar

Föreställningar om nomadkultur är temat för Nomad by Heart, som visas på Bildmuseet i sommar. Utställningen visar verk av arton samtidskonstnärer från Mongoliet och Sverige, bland annat video, dans och fotografi.

Välkommen till pressvisning av Bildmuseets sommarutställningar
på torsdag den 5 juni kl 13.00. Representanter för utställningen medverkar.

Nomad by heart - Contemporary Art from Mongolia and Sweden
8.6 - 24.8 2008

Nutida föreställningar om nomadkultur binder samman de 18 konstnärers verk som visas i utställningen Nomad by Heart - Contemporary Art from Mongolia and Sweden. Den ständigt skiftande nomadismens materiella och intellektuella premisser i det globala samhället utforskas i bl.a. video, installation, dans och fotografi.

Den tusentals år gamla pastorala nomadkulturen och det icke bofasta levnadssättet utgör än idag många mongolers huvudsakliga livserfarenhet. Mongoliets nomadbefolkning flyttar flera gånger om året för att boskapen ska ha nog med bete och skydd för vintern. I en liknande nomadisk tradition reser konstnärer jorden runt för att delta i utställningar och residencies, för att främja sina chanser att lyckas på den världsomfattande konstscenen. Principen är densamma: Man förflyttar sig för att skapa bättre livsvillkor.

Idag, i marknadsekonomins tidsålder, planeras en jättelik motorväg genom Mongoliet som på många andra platser. Motorvägen, som kommer att stärka Mongoliets förbindelser med grannländerna, försvårar nomadernas förflyttningar inom landet och deras ekologiskt hållbara levnadssätt. Medan den traditionella nomadismen begränsas gynnas andra former av rörlighet; varor, människor och andra företeelser flyttas omkring i allt snabbare takt.

I utställningen uppmärksammas frågor om de traditionella och nutida nomadkulturernas förutsättningar; de möjligheter och restriktioner som uppstår lokalt och globalt i och med kapitalismens utbredning. De deltagande konstnärerna använder sig av en mängd olika uttrycksformer, däribland måleri, dans, video och fotografi.

Utställningen Nomad by Heart - Contemporary Art from Mongolia and Sweden genomförs inom ramen för Art Camp, ett utbytesprojekt med svenska och mongoliska konstnärer. Art Camp 2008 är ett samarbete mellan Bildmuseet, Soil Society och Murberget i Härnösand och stöds av Svenska Institutet.

PRESSVISNING | Torsdag 5 juni kl 13.00

VERNISSAGE | Söndag den 8 juni kl 14.00

FÖR MER INFORMATION | Riikka Anttila, intendent,
riikka.anttila@bildmuseet.umu.se; 090-786 93 53

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.