Skip to main content

Ny bok om fältforskningsinstitutionernas historia

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2018 11:28 CEST

Om allt ifrån Botaniska trädgårdar till forskningsfartyg som gått över oceaner och längs Sydamerikas floder, och klassiska forskningsstationer i marina och arktiska miljöer. I ett arbete som inleddes vid Umeå universitet 2015 har resulterat i en ny bok där tretton forskare tar ett samlat grepp om fältforskningsinstitutionernas historia, från 1600-talet och framåt.

Runt om i världen, från låga kuster till höga fjäll, har forskare etablerat och nyttjat fältforskningsinstitutioner för att bedriva vetenskapliga studier i naturen. Vissa har varit anspråkslösa och kortlivade, andra magnifika och bestående, men de har haft en uppgift gemensam: att utgöra infrastruktur som möjliggör forskning på distans, bortom akademier, universitet, muséer m m. De har därigenom spelat en utomordentligt viktig roll för kunskapsproduktionen, framför allt för de biologiska vetenskaperna men också för geovetenskaperna. Ändå uppmärksammas de sällan i forskningen om vetenskapens utveckling.

I den rikligt illustrerade boken Understanding Field Science Institutions tar tretton forskare ett samlat grepp om fältforskningsinstitutionernas historia, från 1600-talet och framåt. Bland annat studeras botaniska trädgårdar inom det brittiska imperiet, forskningsfartyg som gått över oceaner och längs Sydamerikas floder, och klassiska forskningsstationer i marina och arktiska miljöer.

I boken demonstreras hur dessa institutioner har bidragit till nya upptäckter, till långsiktig datainsamling och till att teoretiska modeller har kunnat prövas empiriskt. De har skänkt auktoritet, gynnat akademiska karriärer och inte sällan underlättat tvärvetenskapliga samarbeten, men ibland har de också resulterat i ekonomiska och sociala såväl som vetenskapsteoretiska problem.

Understanding Field Science Institutions är ett resultat av ett internationellt vetenskapshistoriskt samarbete, som inleddes med en workshop vid Umeå universitet 2015. Det har letts av professor Christer Nordlund vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, professor Karl Grandin och fil. dr Helena Ekerholm vid Kungliga Vetenskapsakademiens Centrum för vetenskapshistoria i Stockholm och professor Patience A. Shell vid University of Aberdeen i Skottland. Projektet har finansierats av Göran Gustafssons Stiftelse.

Boken Understanding Field Science Institutions är utgiven på det amerikanska förlaget Science History Publications/USA och kommer att presenteras på European Society for History of Sciences konferens i London i september 2018.

Kontakt:

Christer Nordlund, christer.nordlund@umu.se, tel. 070-741 27 40

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.